Beatrijs Lubbers


Burger­raadslid

Wie ben ik?

Beatrijs Lubbers. Burgerraadslid van onze fractie.

Wat doe ik?

In 2006 ben ik als waarnemend griffier in Gouda komen werken en in 2013 ben ik er ook komen wonen. Inmiddels ben ik gepensioneerd en daarna ben ik zelf ook politiek actief geworden bij de Partij voor de Dieren.
Vanaf 2018 ben ik eerst Raadslid en daarna burgerraadslid geweest.

Wat wil ik met de Partij voor de Dieren bereiken?

De slogan: “Houd vast aan je idealen” spreekt me erg aan. Een idealist ben ik al van jongs af aan en een activist ook. Zo langzamerhand begint het gelukkig zelfs ook bij veel klimaatontkenners door te dringen dat we niet op deze weg voort kunnen gaan. Groei is niet de oplossing, maar het probleem. Met een beetje pappen en nathouden komen we er niet: om de planeet leefbaar te houden voor de mens en de andere dieren zijn grote en consequente stappen nodig.
Ik voel me vereerd met mijn positie als burgerraadslid binnen deze fractie en geniet erg van de enthousiaste, zeer diverse groep actieve leden op onze lijst. In de raad wil ik me in blijven zetten voor het sociaal domein en natuurlijk voor gelijke kansen voor vrouwen en alle mensen die om wat voor reden dan ook achtergesteld worden. Een laagdrempelige gemeentelijke overheid die participatie van de bewoners serieus neemt.

Email: beatrijs.lubbers@gouda.nl

Foto: Tobias Kleuver

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws