Beatrijs Lubbers


Burger­raadslid

Beatrijs Lubbers is burgerraadslid van onze fractie.
In de periode van maart tot december 2018 verving zij Corina Kerkmans als gemeenteraadslid.

Beatrijs heeft een derde van haar werkzame leven als raadsgriffier gewerkt in zes verschillende gemeenten. Zij is dus zeer bekend met gemeentelijke politiek, en ook met die in onze eigen stad. Van 2006 tot 2014 heeft ze namelijk de gemeenteraad van Gouda als raadsgriffier ondersteund. In die periode is ze bewust niet politiek actief geweest omdat dat in strijd was met de onafhankelijkheid die bij die functie hoort. Wel viel haar de fractie Partij voor de Dieren Gouda in positieve zin op: “De grote kennis van zaken, de integere opstelling van de fractie en het consequent vasthouden aan de idealen, heeft me doen besluiten me actief in te zetten voor deze partij.”

Beatrijs woont alweer vijf jaar in onze stad. Na het einde van haar dienstverband met de gemeente Gouda heeft zij er bewust voor gekozen hier te blijven wonen. Wie denkt dat zij nu rustig van haar pensioen geniet, komt bedrogen uit. Als vrijwilliger zet zij zich o.a. in voor de Gouwe dialoog, de wijken Korte Akkeren, Raambuurt en Gouda-Oost, de Duiventil, het taalcafé in de Kleischuur, Roemeense weeskinderen, het project Steunouders, de Knarrenhof, het Goudse vrouwennetwerk en taalmaatjes. Daarnaast schrijft ze wekelijks een column in weekblad deGouda en geeft ze cursussen autobiografisch schrijven in de Chocoladefabriek en in het Sterrengebergte in Portugal.

Beatrijs heeft een brede werkervaring in de hulpverlening, volkshuisvesting, culturele (museale) sector, de gemeentelijke overheid en de sociale werkvoorziening. Uit zowel die ervaring als haar vrijwilligerswerk, blijkt een enorme betrokkenheid bij democratisering en emancipatie van achtergestelde groepen. Juist op die vlakken zal zij zich ook namens de PvdD Gouda gaan inzetten waarbij ook de zorg voor het milieu belangrijk voor haar is. Beatrijs:De ongezonde lucht in Gouda, de waterproblematiek en het vele zwerfvuil op straat en in de grachten, herinneren me er dagelijks aan hoe noodzakelijk het is aan de slag te gaan met Plan B voor Gouda van de Partij voor de Dieren. Er is namelijk geen planeet B.”

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws