Frac­tiewerk


Ons werk in de Raad

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in de Goudse gemeenteraad die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Gouda. Wij zullen ons onvermoeibaar blijven inzetten voor een Gouda dat duurzaamheid en mededogen als uitgangspunten heeft.


In de Raad kunnen we onze invloed uitoefenen in het debat maar ook door vragen aan het College van B&W te stellen en door moties of amendementen in te dienen. Daarbij werken we soms samen met andere partijen.