Een stad die duurzame keuzes maakt


Geen halve maat­re­gelen voor een duurzame toekomst!

Willen we nog vele jaren van Gouda genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.

Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en die-ren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespie-gel. Ook Gouda moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet ver-der te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaar-zaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Gouda kan een voorbeeldgemeente worden als wij samen onze schouders onder duurzaam en gezond leven zetten. Door anders te gaan consumeren. Door energiezuinig en duurzaam te wonen, reizen, ondernemen en werken. En door anderen te inspireren tot het maken van duurzame keuzes

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vlees niet langer standaard bij catering gemeente

Motie “Geef uw wensen door!” aangenomen!

Op 14 maart 2023 heeft de Partij voor de Dieren de motie “Geef uw wensen door!” ingediend. Deze motie is aangenomen! Waar gaat het over: Het aantal mensen dat kiest voor plantaardig voedsel neemt toe. Door het eten van plantaardig voedsel dragen we bij aan het behalen van klimaatdoelen én het afnemen van de CO2 uitstoot. Als gemeente willen wij een voorbeeld zijn op het...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws