Een stad die duurzame keuzes maakt


Geen halve maat­re­gelen voor een duurzame toekomst!

Willen we nog vele jaren van Gouda genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.

Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en die-ren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespie-gel. Ook Gouda moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet ver-der te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaar-zaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Gouda kan een voorbeeldgemeente worden als wij samen onze schouders onder duurzaam en gezond leven zetten. Door anders te gaan consumeren. Door energiezuinig en duurzaam te wonen, reizen, ondernemen en werken. En door anderen te inspireren tot het maken van duurzame keuzes

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD stelt kritische vragen over Chee­seEx­pe­rience

Tot nu toe geen aandacht voor minder rooskleurige aspecten en uitdagingen zuivelindustrie

De partij voor de Dieren Gouda heeft een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een memo van het College aan de Gemeenteraad over de vorderingen van de CheeseExperience. Deze zomer moet deze ‘tentoonstelling’ opengaan. Kaas wordt van melk gemaakt. Gedurende de presentatie van de plannen in 2018 is ons door het College, maar zeker ook door de initiatiefnemers verzekerd dat er aandacht zal komen...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws