Een stad die duurzame keuzes maakt


Geen halve maat­re­gelen voor een duurzame toekomst!

Willen we nog vele jaren van Gouda genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.

Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en die-ren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespie-gel. Ook Gouda moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet ver-der te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaar-zaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Gouda kan een voorbeeldgemeente worden als wij samen onze schouders onder duurzaam en gezond leven zetten. Door anders te gaan consumeren. Door energiezuinig en duurzaam te wonen, reizen, ondernemen en werken. En door anderen te inspireren tot het maken van duurzame keuzes

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD Gouda doet mee aan gemeen­te­raads­ver­kie­zingen in 2022

Kandidatenlijst vastgesteld op congres

Op 16 maart 2022 doen wij voor de derde maal op rij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda!Op 21 november hebben de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vastgesteld. Ook het concept verkiezingsprogramma werd goedgekeurd en zal binnenkort worden gepubliceerd. Lijsttrekker is opnieuw Corina Kerkmans en de partij presenteert zich met een diverse groep met veel nieuwe g...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws