Speer­punten 2022-2026


Zo laten wij Gouda bloeien!

 1. Meer ruimte voor natuur in en rondom de stad
  De Oostpolder en het Goudse Hout krijgen de ruimte om te bloeien. Ook wordt er meer geïnvesteerd in het vergroten, behouden en verbinden van groen in de stad.

 2. Betaalbaar en duurzaam wonen is een basisrecht
  Lege kantoorpanden worden omgebouwd, natuurinclusief bouwen wordt de norm, er wordt geïnvesteerd in tijdelijke woningen en energiearmoede wordt tegengegaan.

 3. Ieder dier heeft recht op een volwaardig leven
  Er komt een Raad voor Dieren en biodiversiteit en ecoducten om verkeersdoden onder dieren te voorkomen. . Verder wordt de verkoop van levende dieren voor commercie aangepakt.

 4. Economie: welzijn boven winst
  Lokale mens-, dier- en klimaatvriendelijke bedrijvigheid krijgen voorrang op bedrijven met enkel een winstoogmerk. Er wordt een onderzoekscentrum opgezet voor het ontwikkelen van plantaardige Goudse kaas.

 5. De gemeente praat niet alleen groen, maar doet ook groen
  Er wordt een wethouder Klimaat & Biodiversiteit aangesteld en er komt een fulltime stadsecoloog. Biodiversiteit en de klimaatcrisis worden standaard onderwerpen in beleidsontwikkelingskeuzes.

 6. Iedere Gouwenaar hoort erbij en kan meebeslissen
  Er komt een lokale ombudsman, er wordt geïnvesteerd in taalkennis en vrijheid van genderexpressie wordt gegarandeerd. Ook zal er geëxperimenteerd worden met nieuwe democratische inspraakmethoden, zoals burgerraden.

 7. We nemen het milieu serieus, ook in de handhaving
  Milieu komt bovenaan te staan op de prioriteitenlijst van handhavers en er wordt strenger gehandhaafd op zwerfafval.

 8. Kunst en cultuur verbinden onze stad
  Er wordt een standbeeld geplaatst voor het anonieme dier, het oude Stadhuis wordt een laagdrempelig centrum voor participatie en kunst en cultuur krijgen onze steun.

 9. Preventie is beter dan genezen
  Gezonde voeding en bewegen worden gestimuleerd, er komt voorlichting over de effecten van de bio-industrie op de volksgezondheid en gemeentelijke zorgvoorzieningen worden toegankelijk.

 10. Een veilige stad voor mens en dier
  Privacy wordt prioriteit; de gemeente kijkt bij niemand stiekem achter de voordeur. Er komt een algeheel vuurwerkverbod en er worden veilige losloop- en speelplekken voor honden gefaciliteerd.