Wouter Kraidy


Frac­tie­voor­zitter en Raadslid

Wie ben ik?

Wouter Kraidy (1996). Ik heb een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in Gouda. Na op verschillende plekken gewoond te hebben voor mijn studie ben ik blij om sinds kort weer in mijn geboorte stad te wonen.
Als Raadslid ben ik het jongste én het nieuwste gezicht in de Goudse fractie van de Partij voor de Dieren. Sinds april 2023 ben ik ook fractievoorzitter.

Wat doe ik?

In 2017 ben ik begonnen aan mijn bacheloropleiding in Europese Studies aan de Universiteit van Maastricht. Door toenemende zorgen over klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit heb ik besloten na mijn bachelor een studie in internationale klimaatpolitiek te volgen aan University of Edinburgh (Schotland) welke ik in de zomer 2021 heb afgerond.
Tijdens deze vervolgstudie heb ik het klimaatthema vanuit verschillende invalshoeken benaderd – zoals ecosystemen, energie-zekerheid en landbouw. Van de verschillende onderwerpen die tijdens mijn studie aan bod kwamen heb ik mij vooral verdiept in burgerparticipatie.

Wat wil ik bereiken met de Partij voor de Dieren?

De Partij voor de Dieren heeft voor mij de meest ambitieuze en daarmee de meest realistische toekomstvisie voor een rechtvaardige en leefbare planeet.
In de gemeentepolitiek ga ik mij dan ook inzetten voor een economie die draait om het welzijn van mens, dieren én natuur – en niet om eindeloze groei. Daarnaast richt ik mij ook op democratische vernieuwing – met name het versterken van de stem van burgers in de politieke besluitvorming. Burgerparticipatie gaat voor mij verder dan slechts het verbeteren van de democratie, maar het is voor mij ook de weg naar een socialere en duurzame maatschappij.
Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een eerlijke toekomst voor iedereen. Mens én dier.

Email:
wouter.kraidy@gouda.nl

Foto: Tobias Kleuver

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws