Een groen en leefbaar Gouda


Meer natuur in de stad

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Gouda versteent. Meer groen in de stad/gemeente helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze stad een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD Gouda doet mee aan gemeen­te­raads­ver­kie­zingen in 2022

Kandidatenlijst vastgesteld op congres

Op 16 maart 2022 doen wij voor de derde maal op rij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda!Op 21 november hebben de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vastgesteld. Ook het concept verkiezingsprogramma werd goedgekeurd en zal binnenkort worden gepubliceerd. Lijsttrekker is opnieuw Corina Kerkmans en de partij presenteert zich met een diverse groep met veel nieuwe g...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws