Een groen en leefbaar Gouda


Meer natuur in de stad

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Gouda versteent. Meer groen in de stad/gemeente helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze stad een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Gouda komt op de fijn­stof­kaart

Onder de bezielende leiding van Bertrik Sikken werden op 9 november een kleine twintig fijnstofmeters in elkaar gezet. Met enig geduld en opperste concentratie werd de bedrading op de juiste plek geprikt en de fijnstofmeter geactiveerd. Deze door de Goudse afdeling van de Partij voor de Dieren georganiseerde avond was voor iedere geïnteresseerde toegankelijk.

Moties Vragen Nieuws