Een groen en leefbaar Gouda


Meer natuur in de stad

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Gouda versteent. Meer groen in de stad/gemeente helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze stad een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Zwerfvuil actie Korte Akkeren

Vrijwilligers verwijderen heel veel blikjes en plastic uit de wijk.

Op zaterdag 15 mei is een groepje enthousiaste vrijwilligers actief geweest in een “zwerfvuilactie” in Korte Akkeren. De zon scheen, iedereen had er zin in en het leidde hier en daar tot leuke gesprekjes of een “duimpje” van voorbijgangers. Na ruim anderhalf uur hadden we een aantal volle vuilniszakken en tevens een (gevonden) winkelwagentje vol met grote losse spullen die op straat rondzwierven....

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws