Een groen en leefbaar Gouda


Meer natuur in de stad

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Gouda versteent. Meer groen in de stad/gemeente helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze stad een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vergroening parkeer­ta­rieven onder de loupe

Via belastingen en tarieven die inwoners aan de stad moeten betalen, kun je een vergroenende werking uit laten gaan op basis van ‘de vervuiler betaalt’. In Gouda gebeurt dat veel te weinig, terwijl wel veel partijen dit in hun verkiezingsprogramma hebben of hadden staan. Dankzij onze motie gaat Gouda nu onderzoeken hoe parkeertarieven de vergroening van de auto’s in onze stad kunnen stimuleren. Ja...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws