Wij staan voor:

* Een leefbaar, natuurlijk ingericht Gouda met een deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

* Een stad waar duurzame keuze gemaakt worden met oog op toekomstige generaties.

*Een zorgzaam Gouda waar alle inwoners hun talenten kunnen ontwikkelen en de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

*Een stad met een krachtig emancipatiebeleid die bovendien garant staat voor de privacy van de burgers in hun persoonlijke levenssfeer.