Plan B voor Gouda!

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Gouda die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Gouda. Wij zullen ons onvermoeibaar blijven inzetten voor een Gouda dat duurzaamheid en mededogen als uitgangspunten heeft.
Plan B. Omdat er geen planeet B is!

Verkiezingsprogramma in pdf Samenvatting in eenvoudige taal

Agenda

... en wat deden wij dan wel
in de vorige Raadsperiode?
Wij staan voor:

* Een leefbaar, natuurlijk ingericht Gouda met een deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

* Een stad waar duurzame keuze gemaakt worden met oog op toekomstige generaties.

*Een zorgzaam Gouda waar alle inwoners hun talenten kunnen ontwikkelen en de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

*Een stad met een krachtig emancipatiebeleid die bovendien garant staat voor de privacy van de burgers in hun persoonlijke levenssfeer.

Onze speerpunten:


    

Bekijk video in het groot