Extra middelen om zwerfaval te voorkomen


PvdD motie aange­nomen

9 december 2021

Wij hebben op 9 december een motie ingebracht om te zorgen dat de gemeente meer gaat doen om zwerfafval te voorkomen.
Wij pakken problemen graag bij de kern aan en voorkomen daarom het liefst dat zwerfafval in de eerste plaats ontstaat. Daarom willen wij dat de openbare ruimte anders wordt ingericht, zodat mensen afval op de juiste manier kunnen en willen weggooien. De focus ligt op plekken waar vaak zwerfafval ligt.

De motie is aangenomen en de gemeente gaat hiermee aan de slag!