Motie: klimaat­crisis vraagt om extra middelen Zwerf­afval


8 december 2021

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 december 2021

Overwegende dat

AGENDAPUNT

  • Er middelen beschikbaar zijn uit de vierde begrotingswijziging.
  • Er een klimaatcisis is waarbij opwarming van het klimaat met meer dan 1,5 graad moet worden voorkomen en Gouda via meer dan alleen de energietransitie een bijdrage aan kan leveren om ervoor te zorgen dat Gouda zo snel mogelijk klimaatneutraal is;
  • Er maatregelen mogelijk zijn die niet tot 2030 of 2040 hoeven te wachten, maar nu al kunnen plaatsvinden en hun effect hebben;
  • Afvalvermindering van alle afvalstromen staand beleid is en deze strategie goed is voor het drukken van de afvalkosten per huishouden, besparingen in consumptiepatronen en het verminderen van afvalbergen en energiegebruik en zo ook bijdraagt aan de klimaatmaatregelen.

Vraagt het college:

Uit de middelen die beschikbaar komen uit de 4e begrotingswijziging de volgende projecten te financieren:

  • het onttrekken van maximaal 100.000 euro uit de Algemene Reserve en dit bedrag in 2022 toe te voegen aan taakveld 7.3 Afval, programma 02 Energie en Klimaat voor het anders inrichten van plekken waar zich veel (zwerf)afval ophoopt, zodat dit probleem wordt opgelost.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer