Een zorgzame en geëman­ci­peerde stad


Volwaardig meedoen voor iedereen

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Als emancipatiebeweging voelt de Partij voor de Dieren zich zeer verwant met de strijd van andere emancipatiebewegingen. Martin Luther King en zijn familie streden niet alleen tegen racisme, maar ook tegen de uitbuiting van dieren. Begin vorige eeuw streden veel suffragettes niet alleen voor vrouwenrechten, maar ook voor dierenrechten. En Gandhi streed eveneens voor mensen- en dierenrechten. Het met respect omgaan met anderen strekt zich uit tot voorbij de menselijke soort. Ook het recht op privacy is nauw verweven met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van anderen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Instal­latie burger­raadsleden

Beatrijs Lubbers en Eric Veldwiesch officieel benoemd

Op woensdagavond 11 mei 2022 heeft de benoeming en beëdiging plaatsgevonden van Beatrijs Lubbers en Eric Veldwiesch als burgerraadsleden van de Partij voor de Dieren in de gemeente Gouda. Beatrijs heeft ruime ervaring in de gemeentelijke politiek en is ook in de vorige raadsperiode Burgerraadslid voor de PvdD geweest. Voor Eric is dit de eerste periode waar hij zich met veel enthousiasme heeft...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws