Duiventil Gouda

Een diervriendelijk Gouda

Ook dieren zijn inwoners van Gouda en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Gouda zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren.
Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners. Om dierenleed te voorkomen en te bestrijden, is het belangrijk dat bij elke beslissing van de gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden mee-gewogen.