Een dier­vrien­delijk Gouda


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

Ook dieren zijn inwoners van Gouda en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Gouda zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren.
Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners. Om dierenleed te voorkomen en te bestrijden, is het belangrijk dat bij elke beslissing van de gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden mee-gewogen.

 • Vermaak ten koste van dieren

  Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een eind komt aan het misbruik en doden van dieren omwille van traditie, vermaak en mode.

  • De gemeente faciliteert, organiseert of subsidieert geen evenementen met dieren. Waar mogelijk wordt dieronvriendelijk vermaak verboden.
  • Voor dieronvriendelijke gebruiken en tradities zoals levende kerststallen op Kaarsjes-avond, gebruik van roofvogels bij Zotte Zaterdag of van koeien op de Kaasmarkt worden geen vergunningen verleend.
  • De gemeente heeft een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren.
  • Op markten worden geen levende dieren verkocht.
  • Het gemeentebestuur roept winkels op om geen bont, angorawol of dons meer te verkopen.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Instal­latie burger­raadsleden

Beatrijs Lubbers en Eric Veldwiesch officieel benoemd

Op woensdagavond 11 mei 2022 heeft de benoeming en beëdiging plaatsgevonden van Beatrijs Lubbers en Eric Veldwiesch als burgerraadsleden van de Partij voor de Dieren in de gemeente Gouda. Beatrijs heeft ruime ervaring in de gemeentelijke politiek en is ook in de vorige raadsperiode Burgerraadslid voor de PvdD geweest. Voor Eric is dit de eerste periode waar hij zich met veel enthousiasme heeft...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws