Verkie­zings­pro­gramma 2022


Verbeter de wereld, begin in Gouda

Onderaan deze pagina vindt u de inleiding van ons verkiezingsprogramma.

Met de knoppen hieronder kunt u het hele Goudse verkiezingsprogramma in PDF lezen, het verkiezingsprogramma in gewone taal lezen, in gebarentaal bekijken of in gesproken taal beluisteren. Ook is er een link naar informatie in het Engels.

INLEIDING VERKIEZINGSPROGRAMMA

Soms word je moedeloos van alle berichten over klimaatverandering, de teloorgang van biodiversiteit en de stikstofcrisis. Kunnen we het tij nog keren, of is het vechten tegen de bierkaai?

Voor de radicale verandering die op korte termijn noodzakelijk is, is het nodig dat realisten die vasthouden aan hun idealen hun krachten bundelen. Juist in onze eigen woonomgeving, in en rond Gouda, kunnen we met vereende krachten het grote verschil maken.

Prof. Erica Chenoweth van Harvard University onderzocht vreedzame, sociale revoluties op tal van gebieden en ontdekte dat wanneer tenminste 3,5% van een gemeenschap zich actief inzet voor sociale verandering, die verandering binnen handbereik is en nog nooit mislukte; een hoopvolle gedachte voor Gouda.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalde de Partij voor de Dieren 4,5% van de stemmen in Gouda, en inmiddels staan we er nog veel beter voor.

Gouda kan een veel prettiger woonomgeving worden voor mens en dier; een stad waarin we kunnen werken aan een groenere samenleving waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen, een stad waar het algemeen belang het wint van commerciële belangen, een stad die ruimte biedt ook aan komende generaties.

Actuele problemen, zoals de dreigende teloorgang van de natuur van onze Oostpolder en Goudse Hout, het stelselmatig vergeten van dieren in onze stad, het tekortschieten van effectieve klimaatmaatregelen en het woontekort, die op dit moment spelen in Gouda kunnen we samen oplossen. Vaak is het geen kwestie van geld maar vooral een van politieke moed.

Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, waar tegels liggen kunnen geen planten groeien, waar prestigeprojecten gebouwd worden kunnen geen mensen wonen, op de plek van parkeergarages kunnen geen parken worden aangelegd. Kortom, zo kan Gouda niet tot bloei komen.

De Partij voor de Dieren bestaat 20 jaar en al die tijd hebben we vastgehouden aan onze idealen. Volgens onderzoek van Peil.nl is Partij voor de Dieren dé partij waar kiezer zich het meest thuis voelen. Dit, omdat we niet aan koehandel doen en letterlijk geen vlieg kwaad doen.

Of jouw stem ertoe doet op 16 maart? Absoluut, alle kleine bee(s)tjes helpen. Ze kunnen de doorslag geven om Gouda te laten bloeien!

Corina Kerkmans
Lijsttrekker Partij voor de Dieren in Gouda


De tien speerpunten waarmee we Gouda de komende vier jaar tot bloei gaan brengen vindt u op deze pagina.