Meer circu­laire mate­rialen in de buiten­ruimte en meer water­tap­punten!


PvdD motie zorgt voor afval­ver­min­dering

9 december 2021

Op 9 december hebben wij een motie ingediend om de buitenruimte duurzamer te maken. Deze motie is aangenomen!

De gemeente Gouda gaat aan het werk met circulaire materialen voor bijvoorbeeld palen en andere voorwerpen in de buitenruimte. Circulair is veel beter dan recyclen en goed voor afvalvermindering!
Er komen ook meer herkenbare plekken om drinkwater te tappen in het centrum. Zo kan iedereen die in Gouda op stap is gratis de dorst lessen!