Meer geld voor duur­zaam­heids­platform


Dankzij motie PvdD heeft DPG meer ruimte om de klimaat­crisis aan te pakken

9 december 2021

Op 9 december heeft de raad bijna unaniem voor een motie van de PvdD Gouda gestemd, om het Duurzaamheidsplatform Gouda een flinke steun in de rug te geven.

De raad gaat dit actieve platform voor Goudse ondernemers helpen met 50.000 euro uit de begroting! Hierdoor kunnen zij in 2022 samen met groene bedrijven in Gouda nog meer prachtige projecten starten, bijvoorbeeld om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen en minder materialen te gebruiken.