Tech­nische vragen: vervolg op bezwaar­pro­ce­dures


Indiendatum: mrt. 2020

De raad ontvangt jaarlijks of eens per twee jaar een verslag van de bezwaarschriftencommissie met een overzicht van de aantallen ingediende bezwaren, de domeinen waar deze betrekking op hebben en de aantallen gegronde en ongegronde bezwaarschriften.

  1. Hoeveel gerechtelijke procedures zijn er in de afgelopen jaren door de in het ongelijk gestelde bezwaarmakers tegen de gemeente aangespannen?
  2. Hoe vaak is de gemeente in het ongelijk gesteld door de rechter?
  3. Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de rechtszaken tegen de gemeente?

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

In het jaarverslag 2017-2018 van de bezwaarschriftencommissie, dat vorig jaar aan de raad is toegezonden, is aangegeven dat over de desbetreffende kalenderjaren geen gedetailleerde informatie over de afhandeling van beroepszaken kon worden gegeven. Sinds 2019 werkt de gemeente met een nieuw zaaksysteem waaruit deze informatie wel kan worden gegenereerd.

1. Hoeveel gerechtelijke procedures zijn er in de afgelopen jaren door de in het ongelijk gestelde bezwaarmakers tegen de gemeente aangespannen?

In 2019 hebben in het ongelijk gestelde bezwaarmakers in 21 gevallen beroep ingesteld en in 7 gevallen hoger beroep.

2. Hoe vaak is de gemeente in het ongelijk gesteld door de rechter?

In 1 geval is de gemeente daarbij door de rechter in het ongelijk gesteld.

3. Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de rechtszaken tegen de gemeente?

De raad wordt voor de zomer via het jaarverslag 2019 nader geïnformeerd over deze procedures.

Interessant voor jou

Technische vragen: jongerenwerk - Loods 15

Lees verder

Technische vragen: bladblazers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer