Tech­nische vragen: vervolg op bezwaar­pro­ce­dures


Indiendatum: mrt. 2020

De raad ontvangt jaarlijks of eens per twee jaar een verslag van de bezwaarschriftencommissie met een overzicht van de aantallen ingediende bezwaren, de domeinen waar deze betrekking op hebben en de aantallen gegronde en ongegronde bezwaarschriften.

  1. Hoeveel gerechtelijke procedures zijn er in de afgelopen jaren door de in het ongelijk gestelde bezwaarmakers tegen de gemeente aangespannen?
  2. Hoe vaak is de gemeente in het ongelijk gesteld door de rechter?
  3. Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de rechtszaken tegen de gemeente?