Tech­nische vragen: blad­blazers


Indiendatum: mrt. 2020

  1. In Der Spiegel verscheen op 14 november 2019 een artikel waarin gewaarschuwd wordt voor de nadelige gevolgen van het gebruik van bladblazers. Afgezien van de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof van door een verbrandingsmotor aangedreven bladblazers, blijkt het gebruik van bladblazers ook vaak dodelijk te zijn voor insecten die tussen de gevallen bladeren beschutting zoeken. Gezien de achteruitgang van de insectenpopulaties is het gebruik van bladblazers dus af te raden. Wordt er door de Gemeente Gouda / Promen / Cyclus gebruik gemaakt van bladblazers bij het verwijderen van bladeren? Zo ja, op welke plaatsen en hoe vaak?
  2. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie (Bundesumweltministerium) heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn?
  3. Wist u dat Vlaanderen ruim 300 gemeenten verbiedt om nog langer bladblazers te gebruiken, omdat de apparaten te vervuilend zijn?
  4. Vindt u het verantwoord dat mensen in dienst van de gemeente werken met dergelijke ongezonde, luidruchtige en schadelijke apparaten?
  5. Waarom laat de gemeente bladeren niet liggen?
  6. Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van bladblazers?
  7. Bent u bereid te onderzoeken of een verbod op het gebruik van bladblazers voor particulier gebruik mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 3 apr. 2020

1. In Der Spiegel verscheen op 14 november 2019 een artikel waarin gewaarschuwd wordt voor de nadelige gevolgen van het gebruik van bladblazers. Afgezien van de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof van door een verbrandingsmotor aangedreven bladblazers, blijkt het gebruik van bladblazers ook vaak dodelijk te zijn voor insecten die tussen de gevallen bladeren beschutting zoeken. Gezien de achteruitgang van de insectenpopulaties is het gebruik van bladblazers dus af te raden. Wordt er door de Gemeente Gouda / Promen / Cyclus gebruik gemaakt van bladblazers bij het verwijderen van bladeren?

Ja.

2. Zo ja, op welke plaatsen en hoe vaak?

Deze machines worden door Cyclus ingezet bij het verwijderen van blad op verhardingen (wegen, fietspaden), gazons en plantvakken met lage beplanting Dit gebeurt ieder najaar. In bosplantsoenen met hoge beplanting blijft het blad liggen.

3. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie (Bundesumweltministerium) heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn?

Nee

4. Wist u dat Vlaanderen ruim 300 gemeenten verbiedt om nog langer bladblazers te gebruiken, omdat de apparaten te vervuilend zijn?

Nee

5. Vindt u het verantwoord dat mensen in dienst van de gemeente werken met dergelijke ongezonde, luidruchtige en schadelijke apparaten?

Ja. De bladblazers die Cyclus gebruikt voldoen aan de geldende wettelijke regels.

6. Waarom laat de gemeente bladeren niet liggen?

Omdat een bladerdek op groen, lage beplanting, gras e.d. zal verstikken. Dit zal resulteren in herstelwerkzaamheden. Bladeren op verharding kan tot gladheid leiden, met valpartijen en ongevallen tot gevolg. Ook zullen goten en kolken verstopt raken, waardoor de waterafvoer in het geding komt. Als een bladerdek blijft liggen en vergaat vormt dat weer een voedingsbodem op voor onkruidvorming.

7. Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van bladblazers?

Alles handmatig ruimen is zeer arbeidsintensief en niet doelmatig. Het beheerbudget is hiervoor niet toereikend. In 2019 heeft Cyclus een aantal elektrische bladblazers gekocht om te testen. Bij goed functioneren kunnen de bestaande bladblazers na afschrijving door elektrische worden vervangen.

8. Bent u bereid te onderzoeken of een verbod op het gebruik van bladblazers voor particulier gebruik mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Nee, hiervoor is landelijke regelgeving vereist.

Interessant voor jou

Technische vragen: vervolg op bezwaarprocedures

Lees verder

Art. 38-vragen: bomen Voorwillenseweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer