Tech­nische vragen: blad­blazers


Indiendatum: mrt. 2020

  1. In Der Spiegel verscheen op 14 november 2019 een artikel waarin gewaarschuwd wordt voor de nadelige gevolgen van het gebruik van bladblazers. Afgezien van de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof van door een verbrandingsmotor aangedreven bladblazers, blijkt het gebruik van bladblazers ook vaak dodelijk te zijn voor insecten die tussen de gevallen bladeren beschutting zoeken. Gezien de achteruitgang van de insectenpopulaties is het gebruik van bladblazers dus af te raden. Wordt er door de Gemeente Gouda / Promen / Cyclus gebruik gemaakt van bladblazers bij het verwijderen van bladeren? Zo ja, op welke plaatsen en hoe vaak?
  2. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie (Bundesumweltministerium) heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn?
  3. Wist u dat Vlaanderen ruim 300 gemeenten verbiedt om nog langer bladblazers te gebruiken, omdat de apparaten te vervuilend zijn?
  4. Vindt u het verantwoord dat mensen in dienst van de gemeente werken met dergelijke ongezonde, luidruchtige en schadelijke apparaten?
  5. Waarom laat de gemeente bladeren niet liggen?
  6. Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van bladblazers?
  7. Bent u bereid te onderzoeken of een verbod op het gebruik van bladblazers voor particulier gebruik mogelijk is? Zo nee, waarom niet?