Tech­nische vragen: jonge­renwerk - Loods 15


Indiendatum: mrt. 2020

  1. In 2016 is Loods 15 gestart aan de Oosthoef. Hoeveel jongeren hebben er per jaar deelgenomen aan het project?
  2. Is het een project van de gemeente of van een andere rechtspersoon?
  3. Klopt het dat het project na de sluiting van het pand aan de Oosthoef verhuisd is naar het oude pand van stadstoezicht Stationsplein?
  4. Wat zijn de activiteiten van Loods 15 geweest in 2019?
  5. Recent is de begane grond van het pand aan het Stationsplein ontruimd. Wat is er met Loods 15 gebeurd en wat gaat er met de begane grond van het pand aan het Stationsplein gebeuren?
  6. Waar kan de informatie over Loods 15 gevonden worden op het RIS? Bij de zoekopdracht ”Loods 15” in het archief van het RIS verschijnen er 755 resultaten!

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 20 okt. 2020

1. In 2016 is Loods 15 gestart aan de Oosthoef. Hoeveel jongeren hebben er per jaar deelgenomen aan het project?

Er hebben 17 jongeren deel genomen aan dit project.

2. Is het een project van de gemeente of van een andere rechtspersoon?

In 2016 is het gestart als een project van de gemeente. Vanwege gebrek aan accommodatie en financiering is het toen tijdelijk stil gelegd en later is het in samenwerking met de Onderwijsopvangvoorziening, het Samenwerkingsverband Midden-Holland Rijnland en gemeente Gouda opnieuw voortgezet, waarbij financiering deels uit ESF-middelen kwam en deels van betrokken partijen. Dit gaf de mogelijkheid om de jongeren ook onderwijs op locatie te bieden.

3. Klopt het dat het project na de sluiting van het pand aan de Oosthoef verhuisd is naar het oude pand van stadstoezicht Stationsplein?

Het heeft even stil gelegen en is toen als herstart verder gegaan aan het Stationsplein.

4. Wat zijn de activiteiten van Loods 15 geweest in 2019?

Er zijn diverse klussen voor de stad en voor buurtbewoners en verenigingen uitgevoerd zoals het maken van banken en een kippenhok voor een wijkteam, het bouwen van pilaren voor een sociëteit en het opknappen van meubels. De deelnemende jongeren hebben dit onder begeleiding van een werkmeester uitgevoerd. Daarnaast kregen zij onderwijs van een docent op locatie.

5. Recent is de begane grond van het pand aan het Stationsplein ontruimd. Wat is er met Loods 15 gebeurd en wat gaat er met de begane grond van het pand aan het Stationsplein gebeuren?

Loods15 was een samenwerking tussen diverse partijen. Het lukte ondanks de inspanningen niet om meer leerlingen te werven voor Loods15. Dat maakte Loods15 een zeer dure voorziening voor enkele jongeren. Loods15 is daarmee afgerond op het moment dat de deelnemers waren uitgestroomd naar reguliere onderwijsvoorzieningen. Met scholen is daarna gesproken over een leer- en werktraject waar een variant van Loods15 onderdeel van zou uitmaken. Door de omstandigheden rond Corona is dit niet verder uitgewerkt, omdat er toen hele andere vraagstukken op de betrokkenen afkwamen.

De begane grond van het Stationsplein wordt gebruikt door jongerenwerk en coaches vanuit Werk en Inkomen en Jeugdveiligheid voor activiteiten, spreekuur en toeleiding school en werk voor zover mogelijk onder de huidige omstandigheden.

6. Waar kan de informatie over Loods 15 gevonden worden op het RIS? Bij de zoekopdracht ”Loods 15” in het archief van het RIS verschijnen er 755 resultaten!

Deze vraag ligt meer bij automatisering.

Interessant voor jou

Technische vragen: boom Agnietenstraat

Lees verder

Technische vragen: vervolg op bezwaarprocedures

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer