Tech­nische vragen: boom Agnie­ten­straat


Indiendatum: mrt. 2020

  1. Is het juist dat er plannen zijn tot aanpassing van de toegang van de Agnietenstraat waarbij de treurwilg aan de oever bij de overgang van Korte Vest in Agnietenstraat gekapt moet worden?
  2. Wat zijn de mogelijkheden om deze karakteristieke boom te behouden?
  3. De mogelijkheid is geopperd de damwand bij de treurwilg naar buiten te zetten. De uitstulping zie je dan nauwelijks omdat daar de steiger voor de oever langs komt. Compensatie kan mogelijk gevonden worden bij het Houtmansplantsoen, waar de oever vernieuwd wordt. Is het college bereid deze mogelijkheid te onderzoeken?


Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 21 apr. 2020

1. Is het juist dat er plannen zijn tot aanpassing van de toegang van de Agnietenstraat waarbij de treurwilg aan de oever bij de overgang van Korte Vest in Agnietenstraat gekapt moet worden?

De damwand aan de Korte Vest en langs een deel van het Houtmanspad is in slechte staat en moet vervangen worden. De treurwilg in kwestie staat op een geringe afstand van de bestaande damwand (ca.80 cm) en hangt scheef over het water. De wortels van de boom groeien tussen de voegen van de damplanken door. Er is onvoldoende bovengrondse werkruimte om de huidige damwand te verwijderen en een nieuwe damwand aan te brengen met behoud van de treurwilg. Daarnaast zal bij het verwijderen van de bestaande damwand het wortelpakket aanzienlijk beschadigd raken. Het gevolg hiervan is een verdere beperking van de kwaliteit van de boom.


2. Wat zijn de mogelijkheden om deze karakteristieke boom te behouden?

Vanwege het ontbreken van reƫle alternatieve uitvoeringstechnieken willen we de boom verwijderen voorafgaand aan de werkzaamheden en de gelegenheid aan grijpen om na een juiste plantplaatsinrichting nieuwe bomen te planten. Zie ook bijgevoegde boom effectanalyse.

3. De mogelijkheid is geopperd de damwand bij de treurwilg naar buiten te zetten. De uitstulping zie je dan nauwelijks omdat daar de steiger voor de oever langs komt. Compensatie kan mogelijk gevonden worden bij het Houtmansplantsoen, waar de oever vernieuwd wordt. Is het college bereid deze mogelijkheid te onderzoeken?

Deze mogelijkheid is al bekeken. Door de scheefstand van de boom zou de benodigde uitstulping dusdanig van omvang moeten zijn(ca. 5m) dat er een significante vernauwing van de watergang plaats vindt. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat de singels van groot belang zijn voor de afvoer van overtollig regenwater, en dat verzoeken tot vernauwen worden afgewezen. Daarnaast zou het eventueel compenseren van oppervlaktewater in het Houtmansplantsoen ten koste gaan van groen in dit historische en tevens rijks monumentale park. Het college is niet bereid om dit verder te onderzoeken.

Interessant voor jou

Technische vragen: afval verminderen

Lees verder

Technische vragen: jongerenwerk - Loods 15

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer