Tech­nische vragen: afval vermin­deren


Indiendatum: mrt. 2020

De ChristenUnie en de Partij van de Dieren trekken al langere tijd samen op om te komen tot maatregelen die leiden tot minder afval. De invoering van de Ja Ja sticker in Gouda is daar een voorbeeld van, waardoor de hoeveelheid in te zamelen oud papier flink kan afnemen. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen:

  1. In de memo over de invoering van de JA Ja sticker in Gouda van 26 juni 2018 werd aangeven dat aangesloten werd bij de aanpak van de VNG waarop ook andere gemeenten aansluiten. Klopt onze informatie dat VNG niet met een aanpak komt? En wat is hiervoor de reden?
  2. Op welke manier pakt Gouda de invoering nu verder aan en hoe ver staan de gemeenten genoemd in de memo van 2018 er nu voor met de invoering?
  3. Wanneer is de verwachting dat Gouda klaar is voor de eventuele invoering van dit systeem?
  4. In hoeverre heeft de uitspraak over het verbod van invoering in de gemeente Utrecht gericht op huis-aan-huisbladen effect op de invoering in Gouda?
  5. Is het een idee om bij de invoering van Gouda ons alleen te richten op reclamefolders en niet op huis-aan-huisbladen? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?
  6. In hoeverre is het risico voor invoering en de bestuurslasten voor de gemeente Gouda lager wanneer voor de huis-aan-huis kranten een uitzondering wordt gemaakt in het systeem?
  7. Wanneer kunnen we de onderzoeksresultaten van de motie ‘minder afval’ uit november 2019 verwachten?