Artikel 38 vragen over vrij­wil­li­gers­markt


Indiendatum: mei 2018

Op vrijdagmiddag 20 april was er in het Huis van de Stad een vrijwilligersmarkt, georganiseerd door het VIP (vrijwilligersinformatiepunt). Het zag er mooi en leuk uit, alle complimenten voor het doel van de markt en de organisatie.

Naar aanleiding van deze markt en de speeddatebijeenkomst met vrijwilligersorganisaties op vrijdag 25 mei 2018 hebben wij de volgende vragen aan het College:

1. Hoeveel Goudse organisaties, die (ook) met vrijwilligers werken zijn er bekend bij het VIP?

2. Hoeveel organisaties kunnen er een plaatsje krijgen op de vrijwilligersmarkt?

3. Zijn alle organisaties in Gouda die met vrijwilligers werken, uitgenodigd om deel te nemen aan de vrijwilligersmarkt?

4. Zo nee, op welke wijze is de organisatie van de markt verlopen?

5. Hoeveel bezoekers hebben de markt bezocht?

6. En hoeveel bezoekers waren er de afgelopen jaren?

7. Hoeveel organisaties hebben door de markt nieuwe vrijwilligers gekregen?

8. Om hoeveel nieuwe vrijwilligers gaat het in totaal?

9. Deelt het college onze indruk dat de markt op een andere plaats en op een andere dag meer bezoekers kan trekken?

10. Is het College bereid in september 2018 een vrijwilligersmarkt te organiseren op een zaterdag op een andere locatie, bijvoorbeeld achter de Waag?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 19 jun. 2018

Onderstaand de beantwoording van uw vragen:

1. Hoeveel Goudse organisaties, die (ook) met vrijwilligers werken zijn er bekend bij het VIP?

Bij het VIP zijn ruim 380 organisaties bekend.

2. Hoeveel organisaties kunnen er een plaatsje krijgen op de vrijwilligersmarkt?

In verband met de beschikbare ruimte en veiligheid kunnen in het Huis van de Stad 40 tot 45 organisaties een plek krijgen.

3. Zijn alle organisaties in Gouda die met vrijwilligers werken, uitgenodigd om deel te nemen aan de vrijwilligersmarkt?

Ja, alle bij het VIP bekende organisaties hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen per mail. Ook zijn berichten geplaatst op facebook, twitter en Goudvoorelkaar.

4. Zo nee, op welke wijze is de organisatie van de markt verlopen?

Zie antwoord 3.

5. Hoeveel bezoekers hebben de markt bezocht?

Er zijn ongeveer 250 bezoekers geweest. Dat is minder dan voorgaand jaar. Mogelijk vanwege het zeer warme weer. We kregen wel reacties van aanwezige organisaties dat zij doordat het minder druk was betere gesprekken hebben kunnen voeren, omdat er meer tijd per bezoeker was.

6. En hoeveel bezoekers waren er de afgelopen jaren?

In 2016 ongeveer 350 bezoekers en in 2017 ongeveer 400 bezoekers.

7. Hoeveel organisaties hebben door de markt nieuwe vrijwilligers gekregen?

De inventarisatie is nog niet compleet. Inmiddels zijn van 19 organisaties reacties ontvangen. Bij deze organisaties zijn in totaal 16 matches gemaakt en is een meervoud aan gesprekken gevoerd die uiteindelijk niet resulteerden in een match. In 2017 zijn er door 27 van de 55 organisaties 112 matches/afspraken gemaakt. Dat is gemiddeld 2 per organisatie.

8. Om hoeveel nieuwe vrijwilligers gaat het in totaal?

Zie antwoord bij vraag 7.

9. Deelt het college onze indruk dat de markt op een andere plaats en op een andere dag meer bezoekers kan trekken?

In 2017 zijn alternatieve locaties bekeken zoals de Sint Jan, de Bunnik locatie, de kerk aan de Willem Bontekoesingel, de Schouwburg en de Cinema. Deze locaties zijn kostbaar en/of te klein. Een eventuele locatie buiten is zeer weersafhankelijk en hierdoor niet geschikt. Op basis van deze inventarisatie is gekozen voor het Huis van de Stad. Een andere dag of dagdeel is te overwegen. Deze keer is gekozen om het tijdens de openingstijden van het Huis van de Stad te houden, mede uit kostenoverwegingen.

10. Is het College bereid in september 2018 een vrijwilligersmarkt te organiseren op een zaterdag op een andere locatie, bijvoorbeeld achter de Waag?

September 2018 is te kort na de onlangs gehouden markt. Bovendien wordt op 1 november 2018 de Maatschappelijke Beursvloer georganiseerd. De vrijwilligersmarkt is dit jaar in april gehouden vanwege de Maatschappelijke Beursvloer in november. Twee grote evenementen te dicht op elkaar is organisatorisch niet haalbaar. Bovendien vraagt dit ook veel tijd van de vrijwilligersorganisaties. Voor de locatie: zie het antwoord bij vraag 9.

Tenslotte willen wij u onder uw aandacht brengen dat tijdens de vrijwilligersmarkt zowel standhouders als bezoekers een evaluatieformulier ingevuld hebben. De beoordeling was een ruime 8 voor de organisatie van de Vrijwilligersmarkt.

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.

(i.s.m. Theresia Uittenbroek, Gouda’s 50+ Partij)

Interessant voor jou

Technische vragen gesteld over ponyritjes op de Markt tijdens Koningsdag

Lees verder

Technische vraag over Tiny Forests

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer