Tech­nische vraag over Tiny Forests


Indiendatum: jun. 2018

Beste Collega’s van de Griffie,

De Partij voor de Dieren Gouda wil de gemeente graag informeren omtrent het initiatief 'tiny forests' van de IVN. Zie hiervoor https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/nieuws/ivn-zoekt-gemeenten-voor-100-tiny-forests

Ze heeft daarbij twee vragen:

1. Kent het College het initiatief?

2. Gaat de gemeente zich aanmelden voor het initiatief?

Met vriendelijke groet,
Corina Kerkmans, Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 2 okt. 2018

1. Kent het College het initiatief?

1. ja, het college kent het initiatief.


2. Gaat de gemeente zich aanmelden voor het initiatief?

2. de gemeente meldt zich dit jaar niet aan bij het initiatief, omdat er geen locatie voorhanden is. Wij denken dat er wel mogelijkheden te vinden zijn via 2 invalshoeken; bij het uitwerken van het raadsprogramma klimaatadaptatie worden wellicht locaties benoemd om te vergroenen en dan zou daarbij een invulling gekozen kunnen worden met een tiny forest. Daarnaast wordt komende winter in beeld gebracht waar openbaar groen zodanig begint te verzakken dat beheer en gebruik niet langer vol te houden zijn; voor deze locaties zal de keuze gemaakt moeten worden om er een echt moeras of water van te maken of de locatie op te hogen en dan tegelijk anders in te richten, met bijvoorbeeld een Tiny forest. Zo'n ontwikkeling met een Tiny forest past in de bevordering van de biodiversiteit in de stad. Dan kunnen we als Gouda ook aansluiten bij het initiatief van het IVN voor Tiny forests.