Art. 38 vragen gesteld over het onderwerp: vergun­ning­aan­vraag evene­menten en dieren


Indiendatum: jun. 2018

Geacht college van B&W,

Bij een bezoek aan de Markt op Koningsdag 2018 hebben wij geconstateerd dat bij een activiteit met pony's er voor de dieren geen rustplek, geen schuilplek, voedsel etc. aanwezig leken. De foto's zijn met u gedeeld. In de beantwoording van onze technische vragen dd. 31 mei 2018 gaf het College als antwoord 'dat in de vergunningaanvraag de aanwezigheid
en/of het gebruik van dieren niet was beschreven of benoemd. Er was bij de aanvraag dan ook geen aanleiding geweest om te toetsen aan dierenwelzijn'.
Met alle gevolgen voor de gebruikte dieren, zo concluderen wij
Vervolgens constateerden wij dat er bij de informatie die de gemeente verstrekt over de voorwaarden voor vergunningen in Gouda geen actieve navraag wordt gedaan naar (het gebruik van) dieren.
Door voorwaarden op systematische en heldere wijze te presenteren, zie bijvoorbeeld onderstaand voorbeeld van Amsterdam, kan een gemeente de situatie helpen vermijden dat zij niet wordt geïnformeerd, zo ook over het gebruik van dieren

Dat geeft de PvdD Gouda aanleiding tot de volgende art. 38 vragen:

 1. Deelt het College de mening dat in het geval van gebruik van dieren de gemeente te allen tijde op de hoogte moet worden gebracht? Waarom wel/niet?
 2. Deelt het College de mening dat zowel dieren als mensen beschermd moeten worden bij evenementen en dat dit mede afhangt van goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen gemeente en organisatoren zodat eenieder naar behoren zijn taak zal en kan doen? Zelfs als die taak ‘alleen maar’ verwijzing naar landelijke voorwaarden is? Waarom wel/niet?
 3. Deelt het College de mening dat ‘voorkomen beter is dan genezen’ in deze en dat het inwoners zo gemakkelijk mogelijk moet worden gemaakt om een vergunning aan te vragen door hen onder meer op overzichtelijke wijze te informeren over lokale en landelijke voorwaarden? Waarom wel/niet?
 4. Is het College derhalve bereid bewoners op bijvoorbeeld https://www.gouda.nl/Bedrijven/Evenementen/Een_evenement_organiseren uitgebreider en systematischer over voorwaarden te informeren, bijvoorbeeld geïnspireerd door het Amsterdamse model, inclusief informatie over het gebruik van dieren? Waarom wel/niet?
 5. Indien het College daar geen reden toe ziet, is zij dan wel bereid om op bijvoorbeeld https://www.gouda.nl/Bedrijven/Evenementen/Een_evenement_organiseren specifiek met betrekking tot flora en fauna te verwijzen naar de relevante aandachtspunten en de landelijke wetgeving natuurbescherming en bij het gebruik van gehouden dieren naar de landelijke voorwaarden? Waarom wel/niet?

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 4 sep. 2018

 1. Deelt het College de mening dat in het geval van gebruik van dieren de gemeente te allen tijde op de hoogte moet worden gebracht? Waarom wel/niet?
  Ja, wij delen uw mening. Dan kunnen wij wijzen op voorwaarden bij het inzetten van dieren bij evenementen.
 2. Deelt het College de mening dat zowel dieren als mensen beschermd moeten worden bij evenementen en dat dit mede afhangt van goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen gemeente en organisatoren zodat eenieder naar behoren zijn taak zal en kan doen? Zelfs als die taak ‘alleen maar’ verwijzing naar landelijke voorwaarden is? Waarom wel/niet?

  Ja, wij delen uw mening. Gezien de beschikbare capaciteit zullen wij ons in Gouda doorgaans beperken tot verwijzing naar de landelijke voorwaarden. De website voor vergunningverlening bij evenementen wordt aangepast; er komt meer informatie over het organiseren van evenementen en daarbij zal ook een verwijzing komen naar de landelijke regelgeving. Dit wordt waarschijnlijk het vierde kwartaal van 2018 doorgevoerd.

 3. Deelt het College de mening dat ‘voorkomen beter is dan genezen’ in deze en dat het inwoners zo gemakkelijk mogelijk moet worden gemaakt om een vergunning aan te vragen door hen onder meer op overzichtelijke wijze te informeren over lokale en landelijke voorwaarden? Waarom wel/niet?
  Gouda is bezig met aanpassing van het aanvraagformulier voor evenementen. Men kan dan aankruisen dat er dieren gebruikt worden tijdens een evenement. Dit wordt waarschijnlijk het vierde kwartaal van 2018 doorgevoerd.
  Verzoek om toelichting: De gemeente heeft zorgplicht voor flora en fauna op basis van de wet Natuurbescherming. Kan daarom College deze constatering toelichten met feiten? Daarbij opmerkend: als er geen verwijzing wordt gemaakt in de vergunningaanvraag, hoe komt het College dan aan de informatie en hoe weet men dat er geen verstoring plaatsvindt/zal plaatsvinden? Wie heeft dat getoetst? En gebeurt dat bij elke vergunningaanvraag voor evenementen?
 4. Is het College derhalve bereid bewoners op bijvoorbeeld https://www.gouda.nl/Bedrijven/Evenementen/Een_evenement_organiseren uitgebreider en systematischer over voorwaarden te informeren, bijvoorbeeld geïnspireerd door het Amsterdamse model, inclusief informatie over het gebruik van dieren? Waarom wel/niet?

  Zie het antwoord bij vraag 2 en 3.

 5. Indien het College daar geen reden toe ziet, is zij dan wel bereid om op bijvoorbeeld https://www.gouda.nl/Bedrijven/Evenementen/Een_evenement_organiseren specifiek met betrekking tot flora en fauna te verwijzen naar de relevante aandachtspunten en de landelijke wetgeving natuurbescherming en bij het gebruik van gehouden dieren naar de landelijke voorwaarden? Waarom wel/niet?
  Wat betreft het gebruik van gehouden dieren verwijzen wij naar de antwoorden bij de vragen 2 en 3. Wat betreft flora en fauna gaan wij geen specifieke aandachtspunten benoemen; als er verstoring optreedt van flora of fauna, geldt altijd de wet Natuurbescherming. Dit komt niet of weinig voor bij evenementen in Gouda.

Interessant voor jou

Technische vraag over Tiny Forests

Lees verder

Art. 38 vragen over oplaten ballonnen bij evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer