Art. 38 vragen over oplaten ballonnen bij evene­menten


Indiendatum: jul. 2018

In april 2015 heeft het College besloten dat er in Gouda bij evenementen geen ballonnen meer mogen worden opgelaten. Dit is gecommuniceerd in de gemeentepagina’s op 22 april 2015.

Tot verbazing van de Partij voor de Dieren Gouda staat er in de vergunningaanvraag van ‘grote evenementen’ (nog altijd) de volgende tekst:

Oplaten van ballonnen
Als er meer dan 1.000 (feest)ballonnen gelijktijdig zullen worden opgelaten, moet er een aparte vergunning worden aangevraagd bij de Luchtvaartinspectie (informatie bij de Helpdesk Luchtvaart (020) 406 2201).

Bij de vergunningaanvraag van kleine evenementen wordt zelfs niets vermeld. Dat heeft in de tussentijd al herhaalde malen geleid dat er bij evenementen toch ballonnen zijn opgelaten. En daar is ook al eerder melding van gemaakt richting het College.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

 1. Hoe komt het dat organisatoren anno 2018 nog altijd niet of foutief worden geïnformeerd omtrent het eigen Collegebesluit uit april 2015?
 2. Is het College bereid er zorg voor te dragen dat deze foutieve informatie voor 15 juli 2018 wordt verwijderd en vervangen door informatie die de situatie rondom het genomen besluit wel juist weergeeft? Waarom wel/niet?
 3. Is het College bereid om informatie over het niet oplaten van ballonnen ook voor kleine evenementen op te nemen? Waarom wel/niet?
 4. Is het College bereid om de volgende tekst te gebruiken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat? Waarom wel/niet?

“Ballonnen
U mag geen ballonnen oplaten of uitdelen. Tevens moet u zorgdragen dat vastgemaakte ballonnen niet gedurende of na het evenementen als zwerfafval in het milieu terecht komen.”

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 4 sep. 2018

 1. Hoe komt het dat organisatoren anno 2018 nog altijd niet of foutief worden geïnformeerd omtrent het eigen Collegebesluit uit april 2015?
  Sinds het collegebesluit uit 2015 zijn er geen organisatoren meer geweest die kenbaar hebben gemaakt dat het oplaten van ballonnen onderdeel is van het evenement. Er is wel een aantal oriënterende vragen over gesteld waarbij is aangegeven dat het oplaten van ballonnen niet is toegestaan en men is verzocht een alternatief daarvoor te bedenken.

 2. Is het College bereid er zorg voor te dragen dat deze foutieve informatie voor 15 juli 2018 wordt verwijderd en vervangen door informatie die de situatie rondom het genomen besluit wel juist weergeeft? Waarom wel/niet?
  Er wordt momenteel een nieuw aanvraagformulier voor aanvragen van een evenementenvergunning ontworpen. In dat formulier en het bijbehorende informatieblad zal het collegebesluit uit 2015 worden opgenomen. Ook in de informatievoorziening op de website wordt dit meegenomen.

 3. Is het College bereid om informatie over het niet oplaten van ballonnen ook voor kleine evenementen op te nemen? Waarom wel/niet?
  Zie het antwoord op vraag 2, die informatie is van toepassing op alle evenementen.

 4. Is het College bereid om de volgende tekst te gebruiken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat? Waarom wel/niet? “Ballonnen
  U mag geen ballonnen oplaten of uitdelen. Tevens moet u zorgdragen dat vastgemaakte ballonnen niet gedurende of na het evenementen als zwerfafval in het milieu terecht komen.”

  Op de website zal bij het onderdeel evenementen ook aandacht besteed worden aan het verbod op het oplaten van ballonnen of het uitdelen van ballonnen met als doel deze op te laten. De voorgestelde tekst zal als suggestie meegenomen worden.