Tech­nische vragen gesteld over faunauit­treed­plaatsen Oost­lan­gekade


Indiendatum: jul. 2018

Aan de Oostlangekade hebben werkzaamheden aan de oevers plaatsgevonden en er zijn verharde oevers aangelegd of hersteld.

Het valt daarbij op dat noch aan de kant van Olympia noch aan de kant van de Oostelangekade faunauittreedplaatsen zijn aangelegd. Terwijl de LIOR in Gouda daar wel in voorziet. Bovendien is het zeer wel mogelijk dat bijvoorbeeld wilde eenden of meerkoeten door het warme weer een tweede legsel zullen voortbrengen. Zonder faunauittreedplaatsen lopen de jongen een grote kans te verdrinken. Faunauittreedplaatsen zijn dus urgent gewenst.

Dat geeft aanleiding tot de volgende twee vragen:

1. Was er hier sprake van natuurlijke oevers voordat de werken plaatsvonden? Zo ja, waarom is nu gekozen voor verharde oevers?

2. Wanneer worden de faunauittreedplaatsen aangelegd?

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 6 aug. 2018

1. Was er hier sprake van natuurlijke oevers voordat de werken plaatsvonden? Zo ja, waarom is nu gekozen voor verharde oevers?

Nee, voor de uitvoering van werken was er al een harde oever bestaande uit een houten beschoeiing aanwezig.

Bij vervanging van beschoeiing wordt de beslisboom oevers gebruikt om te bekijken of een natuurlijke oever mogelijk is (het ‘ja natuurlijke oever, tenzij’ principe).

Ook bij de Oostlangekade is bekeken of een natuurlijke oever mogelijk is. De beslisboom gaf aan dat een natuurlijke oever niet mogelijk was door onvoldoende ruimte.

2. Wanneer worden de faunauittreedplaatsen aangelegd?

De verwachting is dat de faunauittreedplaatsen binnen nu en twee weken worden aangebracht. Deze zijn in bestelling door de aannemer.