Art. 38 vragen over het onderwerp: vissterfte bij het schonen van sloten


(inclusief aanvul­lende tech­nische vragen)

Indiendatum: jul. 2018

 1. Op welke data en in welke periode worden oppervlaktewater en sloten in Gouda geschoond in 2018. Ofwel, wat is de planning en waar zal worden gewerkt?
 2. Wie voeren de werken uit voor de gemeente en wie controleert de werken?
 3. Zorgt het college er nu al voor afspraken om het schonen bv uit te stellen, mochten de weersomstandigheden en/of de watertemperatuur daartoe aanleiding gaan geven?
 4. Weet het college wanneer het Hoogheemraadschap gaat schonen of eventueel zelfs baggeren
  binnen de gemeentegrenzen en waar?
 5. Hoe gaat het college voorkomen dat er eventueel vissterfte gaat plaatsvinden als gevolg van werkzaamheden van het Hoogheemraadschap?
 6. Wat heeft het college geleerd van de vissensterfte in 2016?
 7. Naast het schonen van de wateren is botulisme een andere ernstige bedreiging voor dieren en deze ziekte heeft ‘profijt’ van deze warmte. Worden er maatregelen door het college genomen om botulisme zoveel mogelijk te voorkomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 8. Welke maatregelen kan en wil de gemeente, in nauwe samenwerking met de Dago, nemen op plekken waar nu overduidelijk zuurstoftekorten zijn en het gevaar van vissensterfte extra groot is?
 9. Is de gemeente bereid experts van elders in te schakelen om de schade voor de dieren in deze warme periode zoveel mogelijk te beperken?

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 5 sep. 2018

 1. Op welke data en in welke periode worden oppervlaktewater en sloten in Gouda geschoond in 2018. Ofwel, wat is de planning en waar zal worden gewerkt?
  Zowel de gemeente Gouda als de Hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard schonen watergangen in de gemeente Gouda.
  De uitvoering van de gemeente Gouda staat gepland in de weken 36-42. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de weersomstandigheden en deze wordt zo nodig gewijzigd in overleg met de stadsecoloog.
  De Hoogheemraadschappen bepalen zelf wanneer zij de watergangen die zij in beheer hebben, geschoond worden.
 2. Wie voeren de werken uit voor de gemeente en wie controleert de werken?
  De gemeente Gouda heeft de werkzaamheden aanbesteed. Aannemer De Heer land en water is de partij die de werkzaamheden uitvoert. Het toezicht op de werkzaamheden van De Heer wordt door gemeente Gouda gedaan. De gemeente houdt geen toezicht op de aannemers die voor de Hoogheemraadschappen werken.
 3. Zorgt het college er nu al voor afspraken om het schonen bv uit te stellen, mochten de weersomstandigheden en/of de watertemperatuur daartoe aanleiding gaan geven?
  Zorgt het college er nu al voor afspraken om het schonen bv uit te stellen, mochten de weersomstandigheden en/of de watertemperatuur daartoe aanleiding gaan geven?
  Ja, zie het antwoord op vraag 1.
 4. Weet het college wanneer het Hoogheemraadschap gaat schonen of eventueel zelfs baggeren
  binnen de gemeentegrenzen en waar?
  De gemeente Gouda is niet op de hoogte van het tijdstip waarop de Hoogheemraadschappen sloten gaan schonen.
  Over de locaties waar gebaggerd wordt, is doorgaans vooraf overleg met de Hoogheemraadschappen over de ontvangstplicht en noodzakelijke maatregelen voor uitvoering.
 5. Hoe gaat het college voorkomen dat er eventueel vissterfte gaat plaatsvinden als gevolg van werkzaamheden van het Hoogheemraadschap?
  De Hoogheemraadschappen bepalen zelf het tijdstip en de wijze van uitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden worden met de Flora- en faunawet en de bijhorende gedragscode die voor alle waterschappen geldt.
 6. Wat heeft het college geleerd van de vissensterfte in 2016?
  Dit bevestigt dat bij het schonen van sloten rekening gehouden moet worden met de weersomstandigheden.
  Het schonen van sloten moet wel in het najaar plaatsvinden ivm het vrijmaken van de waterkolom om afsterving en rotting van planten te voorkomen.
 7. Naast het schonen van de wateren is botulisme een andere ernstige bedreiging voor dieren en deze ziekte heeft ‘profijt’ van deze warmte. Worden er maatregelen door het college genomen om botulisme zoveel mogelijk te voorkomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  De maatregelen die Gouda zelf kan nemen zijn beperkt. Het inlaten van vers water is van belang. Dit is de verantwoordelijkheid van de Hoogheemraadschappen als waterkwaliteitsbeheerders. Vanwege de lage waterstand van de rivieren werd dit de afgelopen periode bemoeilijkt.
  Wel wordt er alles aan gedaan om dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen om erger te voorkomen.
 8. Welke maatregelen kan en wil de gemeente, in nauwe samenwerking met de Dago, nemen op plekken waar nu overduidelijk zuurstoftekorten zijn en het gevaar van vissensterfte extra groot is?
  De gemeente voorkomt beroering van het water door geen werkzaamheden uit te voeren. Dago haalt dode dieren op.
 9. Is de gemeente bereid experts van elders in te schakelen om de schade voor de dieren in deze warme periode zoveel mogelijk te beperken?
  De gemeente, Hoogheemraadschappen en Dago hebben voldoende expertise in huis.

Interessant voor jou

Technische vragen gesteld over faunauittreedplaatsen Oostlangekade

Lees verder

Technische vragen over bodemdaling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer