Tech­nische vragen over bodem­daling


Indiendatum: sep. 2018

In het raadsmemo aanpak bodemdaling binnenstad wordt vermeld dat de invloed van bomen op het grondwaterpeil substantieel is. Edwin Kemner, burgerraadslid Partij voor de Dieren Gouda stelt hierover volgende vragen aan het college.

1. Waaruit bestaat deze invloed?
2. Is deze invloed positief of negatief?
3. De invloed heeft betrekking op het gebied rond de Turfmarkt. Zijn de resultaten betreffende de invloed van bomen ook te extrapoleren naar andere delen van Gouda?

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 18 sep. 2018

1. Waaruit bestaat deze invloed?

Bomen gebruiken in de zomer -als ze volledig in blad staan - heel veel grondwater. Dit grondwater verdampt vervolgens via de bladeren. Hierdoor zakt de grondwaterspiegel. Hoe groot dit effect is hangt af van de grootte van de boom en van de boomsoort, maar het effect is meters in omtrek te merken.

In de nacht wordt het grondwater vervolgens weer langzaam aangevuld vanuit sloot/gracht of infiltratievoorziening. In een droge en warme periode, zoals afgelopen zomer kan hierdoor het grondwater tientallen cm’s verlagen. In periode met regen kan de grondwaterstand zich wel herstellen en de winterperiode, als de bomen in rust zijn, wordt bijna geen grondwater verbruikt.

Wij leggen overal infiltratie aan bij riool vervanging. Met de huidige inspanning is het niet mogelijk om voldoende grondwater aan te vullen. Het probleem is de afstand naar de dichtstbij zijnde watergang.

2. Is deze invloed positief of negatief?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geen.

De lagere grondwaterstanden vormen een risico voor panden met een volledig houten paalfundering. Voor hen kan de aanwezigheid van bomen dus negatief zijn.

Voor panden die in de huidige situatie te maken hebben met veel vocht, kan de aanwezigheid van een boom in de zomer verlichting bieden. Dit is een positief effect.

Over het algemeen kan gezegd worden kan de aanwezigheid van bomen in de lage delen van de stad wel positieve effecten hebben, mits er geen houten paalfunderingen aanwezig zijn. Wanneer in de droge periode een bui valt is er dus meer ruimte in de bodem om wat regen op te vangen.

Ik wil daarbij wel opmerken dat de lage delen van de stad, met de hele hoge grondwaterstand geen goede leefomgeving bieden voor bomen.

3. De invloed heeft betrekking op het gebied rond de Turfmarkt. Zijn de resultaten betreffende de invloed van bomen ook te extrapoleren naar andere delen van Gouda?

Deze resultaten zijn zeker te extrapoleren naar andere delen. Maar gezien het feit de grondwatereffecten zowel voordelen als nadelen hebben, lijkt het niet verstandig om alleen dit aspect van de bomen eruit te halen. Bomen hebben veel andere vooral positieve effecten; denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van hittestress.