Tech­nische vragen gesteld over pony­ritjes op de Markt tijdens Koningsdag


Indiendatum: mei 2018

Op 28 mei 2018 heeft de Partij voor de Dieren technische vragen gesteld naar aanleiding van de constatering dat tijdens Koningsdag op de Markt pony's zijn ingezet waar kinderen een rondje op konden rijden.

  1. Wie heeft de vergunning voor dit onderdeel van Koningsdag aangevraagd? Welke organisatie voerde de activiteit uit?
  2. Is de gemeente bij de vergunningaanvraag nagegaan of deze activiteit wel samengaat met de wettelijke en lokale vereisten voor dierenwelzijn? Wat waren de bevindingen?
  3. Wie heeft gedurende de uitvoering van de activiteit gecontroleerd op het welzijn van de dieren? Wat waren de bevindingen?

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 31 mei 2018

Op 28 mei 2018 heeft de Partij voor de Dieren technische vragen gesteld naar aanleiding van de constatering dat tijdens Koningsdag op de Markt pony's zijn ingezet waar kinderen een rondje op konden rijden. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen.

1. Wie heeft de vergunning voor dit onderdeel van Koningsdag aangevraagd? Welke organisatie voerde de activiteit uit?

De aanvraag is ingediend door de Stichting Commissie voor Oranje- en andere openbare feesten, in de volksmond “het Oranjecomite”. Deze organisatie is verantwoordelijk voor alle activiteiten op de Markt tijdens de Koningsdagviering. Derde partijen die daar activiteiten uitvoeren doen dat tijdens het evenement onder verantwoordelijkheid van de organiserende stichting.

2. Is de gemeente bij de vergunningaanvraag nagegaan of deze activiteit wel samengaat met de wettelijke en lokale vereisten voor dierenwelzijn? Wat waren de bevindingen?

In de aanvraag is de aanwezigheid en/of het gebruik van dieren niet beschreven of benoemd. Er was bij de vergunningaanvraag dan ook geen aanleiding om te toetsen aan dierenwelzijn. Dierenwelzijn is geregeld in landelijke regelgeving. Indien uit een aanvraag om een evenementenvergunning blijkt dat er dieren aanwezig zijn dan wordt organisator er op gewezen dat zij de geldende regelgeving moeten naleven.

3. Wie heeft gedurende de uitvoering van de activiteit gecontroleerd op het welzijn van de dieren? Wat waren de bevindingen?

Aangezien er geen activiteiten met dieren vermeld waren is daar niet specifiek op gecontroleerd1. Toen tijdens het evenement geconstateerd werd dat er sprake was van niet aangevraagde activiteiten is besloten daar niet tegen op te treden. Wel is de organisatie er op aangesproken en zal er volgend jaar expliciet naar dit aspect worden gekeken.

1De controle op de naleving van de regelgeving ten aanzien van dierenwelzijn is belegd bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de NVWA en de politie. De NVWA richt zich in hoofdzaak op dieren of dierproducten die in de voedselketen terecht komen, de Landelijke inspectiedienst en de (dieren)politie acteren hoofdzakelijk op meldingen van verwaarlozing. Controles op het gebruik van dieren bij evenementen maakt niet structureel onderdeel uit van het takenpakket van genoemde organisaties. De lokale toezichthouders zijn niet bevoegd op te treden op basis van de Wet Dieren.