Beleids­doel­stel­lingen subsidies


7 november 2018

Overwegende dat:

  • Gouda in 2040 CO2 neutraal moet zijn.
  • Gouda afval ophalen optimaliseert, inclusief ervaren knelpunten.
  • In Gouda een energietransitie moet plaatsvinden om over te gaan naar een volledig duurzame en betaalbare energievoorziening
  • Gouda als doelstelling de verduurzaming van het bedrijfsleven voorstaat.
  • Evenementen in Gouda ook activiteiten zijn die aan deze beleidsdoelstellingen kunnen en moeten bijdragen.
  • Er hier kansen liggen voor duurzame energievoorziening, afval, watergebruik, vervoer, toegankelijkheid en lerend vermogen over wat werkt en niet werkt.
  • Maar dit niet vanzelf komt en de gemeente via subsidie deze ontwikkeling proactief kan stimuleren.
  • Bij het onderdeel ‘sport’ de subdoelstellingen ‘duurzaamheid’ en ‘toegankelijkheid’ wel expliciet staan vermeld.

Verzoekt het College:

Om aan de ‘Beleidsdoelstellingen en subsidieverlening 2019’, onderdeel ‘Programma 1 economie en stadsmarketing’ bij de maatschappelijke effecten

  • Bevorderen van de economische vitaliteit van Gouda.
  • Bevorderen van de economische vitaliteit van Gouda door de binnenstad levendiger en aantrekkelijker te maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers.

De doelstellingen en/of subdoelstellingen ‘duurzaamheid’ en ‘toegankelijkheid’ toe te voegen. En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening:
Beatrijs Lubbers – Partij voor de Dieren Gouda


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: verhoging BTW van 6% naar 9% op gezond voedsel

Lees verder

Motie: Leven in verscheidenheid in veelkleurig Gouda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer