Motie: Leven in verschei­denheid in veel­kleurig Gouda


30 januari 2019

De Raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 30 januari 2019

Onderwerp: Leven in verscheidenheid in veelkleurig Gouda

Overwegende dat:

  • Alle raadsleden zich inzetten voor al onze inwoners.
  • De vrijheid van meningsuiting en vrije expressie van alle mogelijke minderheden daarin het uitgangspunt vormt.
  • De Nashville verklaring grote maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt door zich expliciet uit te spreken over hoe mensen hun relaties zouden moeten vormgeven.
  • Onder de ondertekenaars ook personen uit de politiek en de Goudse samenleving zijn.
  • Er reeds antwoorden liggen van het college op artikel 38 vragen.
  • De raad als hoogste politieke orgaan van deze stad een eigen verantwoordelijkheid heeft en er dus voor kan kiezen zich uit te spreken

De Goudse raad spreekt derhalve uit:

In Gouda staan wij voor de vrijheden van alle minderheden en voor het beschermen van individuele vrijheden van alle Gouwenaars.
Staan wij voor een politiek die minderheden beschermt om in persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid te kunnen leven.
We ons in blijven zetten voor een inclusieve stad. Een stad waar Gouwenaren naast elkaar leven met respect voor elkaar en er ruimte is voor ieders zijn en met respect voor de ander.
Gouda is veelkleurig en dat blijven wij koesteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Ronald Verkuil - VVD
Mohamed Amessas - GroenLinks
Lenny Roelofs - SP


Unaniem aangenomen


Status

Aangenomen

Voor

Tegen