Motie: verhoging BTW van 6% naar 9% op gezond voedsel


11 juli 2018

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 juli 2018,

Constaterende dat:

motie

 • De kosten van levensmiddelen een veel groter beslag leggen op het besteedbare inkomen van lagere inkomens dan van huishoudens met een hoger inkomen;
 • Bewerkt voedsel (bijvoorbeeld kant en klare lasagne, frites) vaak goedkoper is dan gezonde ingrediĆ«nten, zoals zuivel, groenten en fruit;
 • Gezinnen met een laag inkomen vaak kiezen voor bewerkt voedsel omdat dat goedkoper is dan gezond voedsel;
 • De overheid zich ten doel stelt een gezonde levensstijl te bevorderen of in ieder geval niet te belemmeren.

Overwegende dat:

 • De verhoging van de BTW op gezond voedsel van 6 naar 9% niet wenselijk is.

Verzoekt het college:

 • Een brief te sturen naar het ministerie van VWS vanuit raad en college met een dringend verzoek om de verhoging van de BTW op gezond voedsel van 6 naar 9% niet door te voeren;
 • Deze motie te verspreiden onder alle gemeenten, de VNG en andere belangenorganisaties met het verzoek actie te ondernemen richting het kabinet om af te zien van de BTW verhoging van 6 naar 9% op gezond voedsel zoals in het Regeerakkoord is afgesproken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Beatrijs Lubbers - Partij voor de Dieren
Lenny Roelofs - SP Gouda
Rolf van der Mije - Groen Links


  Status

  Verworpen

  Voor

  Tegen