Motie: verhoging BTW van 6% naar 9% op gezond voedsel


11 juli 2018

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 juli 2018,

Constaterende dat:

motie

 • De kosten van levensmiddelen een veel groter beslag leggen op het besteedbare inkomen van lagere inkomens dan van huishoudens met een hoger inkomen;
 • Bewerkt voedsel (bijvoorbeeld kant en klare lasagne, frites) vaak goedkoper is dan gezonde ingrediĆ«nten, zoals zuivel, groenten en fruit;
 • Gezinnen met een laag inkomen vaak kiezen voor bewerkt voedsel omdat dat goedkoper is dan gezond voedsel;
 • De overheid zich ten doel stelt een gezonde levensstijl te bevorderen of in ieder geval niet te belemmeren.

Overwegende dat:

 • De verhoging van de BTW op gezond voedsel van 6 naar 9% niet wenselijk is.

Verzoekt het college:

 • Een brief te sturen naar het ministerie van VWS vanuit raad en college met een dringend verzoek om de verhoging van de BTW op gezond voedsel van 6 naar 9% niet door te voeren;
 • Deze motie te verspreiden onder alle gemeenten, de VNG en andere belangenorganisaties met het verzoek actie te ondernemen richting het kabinet om af te zien van de BTW verhoging van 6 naar 9% op gezond voedsel zoals in het Regeerakkoord is afgesproken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Beatrijs Lubbers - Partij voor de Dieren
Lenny Roelofs - SP Gouda
Rolf van der Mije - Groen Links


  Status

  Verworpen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Oproep VNG tot lobby ter voorkoming van afwending van kosten

  Lees verder

  Beleidsdoelstellingen subsidies

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer