Artikel 38 vragen over beleid vuurwerk in Gouda


Indiendatum: dec. 2018

Namens: Partij voor de Dieren Gouda en SP

Aanleiding

Op 29 november 2018 ontvingen wij van het College antwoord op de vraag of er in de vrijwillig vuurwerkvrije zones extra gehandhaafd zal worden. Het antwoord daarop was negatief, er wordt geen extra handhavingscapaciteit ingezet.

Dit antwoord, in combinatie met recente ontwikkelingen rondom vuurwerk, geven de Partij voor de Dieren Gouda en de SP aanleiding tot de hiernavolgende vragen. Gezien het feit dat het over 3,5 week al Oud en Nieuw is, verwachten wij met urgentie uw antwoorden.

  1. Vindt het College het verantwoord dat op de gevaarlijkste nacht van het jaar (aldus de Raad van de Veiligheid) inwoners van Gouda er zelf voor moeten gaan zorgen dat hun gebied vuurwerkvrij blijft en er geen ongelukken gebeuren? 
Want het kan natuurlijk zijn dat de hele buurt achter het besluit staat , maar het is ook bekend dat een kwart van de ‘afstekers’ zich niet aan een verbod wil houden (Binnenlands Bestuur 5 december 2019). En de politievakbond waarschuwde via datzelfde kanaal op 15 november 2018 dat een vuurwerkvrije zone ook relschoppers kan aantrekken. 
Graag ontvangen wij een toelichting.
  2. Wat vindt het College van de mening van de politievakbond dat het instellen van vrijwillig vuurwerkvrije zones zonder handhaving ‘window dressing’ is, slechts politiek correct gedrag is en het probleem alleen maar verplaatst? 
En indien u het niet met hen eens bent, waarom niet?
  3. Heeft het College de inwoners die een vuurwerkvrije zone willen al geïnformeerd dat er voor hen geen extra handhaving voor handen is? Waarom wel/niet? En wat waren de reacties van de inwoners? Heeft het invloed op hun keuze al dan niet een vuurwerkvrije zone in te richten?

  4. In de APV van Gouda is opgenomen dat er plaatsen zijn waar het afsteken van vuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar zou moeten worden geacht, zoals dierenasiels, huizen met rieten daken etc.. In een stad als Den Haag bijvoorbeeld, wordt er op dat soort kwetsbare plaatsen derhalve wel extra gehandhaafd. Hoe zit dat met de manege, het dierenasiel en de Kinderboerderij, zal daar wel de extra handhaving zal plaatsvinden? In het geval u dat niet gaat doen, waarom niet?

  5. BOA’s hebben op 6 december in Amsterdam actie gevoerd omdat zij extra uitrusting nodig hebben om veilig werkzaamheden te kunnen verrichten tijdens de Nieuwjaarsnacht. Gaat u in Gouda de BOA’s met de benodigde uitrusting voorzien?

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 10 dec. 2018

1. Vindt het College het verantwoord dat op de gevaarlijkste nacht van het jaar (aldus de Raad van de Veiligheid) inwoners van Gouda er zelf voor moeten gaan zorgen dat hun gebied vuurwerkvrij blijft en er geen ongelukken gebeuren? 
Want het kan natuurlijk zijn dat de hele buurt achter het besluit staat , maar het is ook bekend dat een kwart van de ‘afstekers’ zich niet aan een verbod wil houden (Binnenlands Bestuur 5 december 2019). En de politievakbond waarschuwde via datzelfde kanaal op 15 november 2018 dat een vuurwerkvrije zone ook relschoppers kan aantrekken. 
Graag ontvangen wij een toelichting.

De vuurwerkvrije zone wordt dit jaar, na overleg met de gemeenteraad, ingesteld bij wijze van proef. Er is hierbij gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone. In Den Haag hebben ze hier goede ervaringen mee opgedaan.

Uit de draagvlakpeiling in de buurt is recent gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is voor een vuurwerkvrije zone. 91% van de bewoners in het gebied die de enquête hebben ingevuld is voor een vuurwerkvrije zone.

Gelet op deze respons en hetgeen we op 10 oktober jl. tijdens de raadsbijeenkomst hebben besproken, acht het college het verantwoord dat we samen met de bewoners ervoor willen zorgen dat het een rustige en veilige jaarwisseling wordt.

Bij onvoldoende draagvlak was de proef niet doorgegaan en was er geen vrijwillige vuurwerkvrije zone ingesteld.

2. Wat vindt het College van de mening van de politievakbond dat het instellen van vrijwillig vuurwerkvrije zones zonder handhaving ‘window dressing’ is, slechts politiek correct gedrag is en het probleem alleen maar verplaatst? 
En indien u het niet met hen eens bent, waarom niet?

Het college deelt deze mening niet en gaat ook niet uit van verplaatsing van het probleem. De meeste mensen steken vuurwerk af in hun eigen buurt / woonomgeving. Deze proef willen we, zoals ook afgesproken tijdens de raadsbijeenkomst, doen om ervaring op te doen met vuurwerkvrije zones.

3. Heeft het College de inwoners die een vuurwerkvrije zone willen al geïnformeerd dat er voor hen geen extra handhaving voor handen is? Waarom wel/niet? En wat waren de reacties van de inwoners? Heeft het invloed op hun keuze al dan niet een vuurwerkvrije zone in te richten?


De vuurwerkvrije zones worden in eerste instantie gefaciliteerd en ondersteund op verzoek van de dierenorganisaties. De bewoners uit de directe omgeving zijn een aantal weken geleden geïnformeerd per brief en aan hen is gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. In de brief is duidelijk vermeld dat het hier gaat om een vrijwillige vuurwerkvrije zone en dat de basis hiervoor is dat bewoners eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken.

Er zijn 365 huishoudens aangeschreven in het beoogde gebied voor een vuurwerkvrije zone. In totaal hebben 142 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 39%. Hiervan heeft 91% aangegeven voor een vuurwerkvrije zone te zijn. Daarnaast heeft 28% aangegeven bereid te zijn om mensen hierop aan te spreken en 50% heeft aangegeven dat het afhangt van de situatie.

4. In de APV van Gouda is opgenomen dat er plaatsen zijn waar het afsteken van vuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar zou moeten worden geacht, zoals dierenasiels, huizen met rieten daken etc.. In een stad als Den Haag bijvoorbeeld, wordt er op dat soort kwetsbare plaatsen derhalve wel extra gehandhaafd. Hoe zit dat met de manege, het dierenasiel en de Kinderboerderij, zal daar wel de extra handhaving zal plaatsvinden? In het geval u dat niet gaat doen, waarom niet?


Zoals aangegeven tijdens de raadsbijeenkomst van 10 oktober 2018, n.a.v. de memo van 20 september 2018, willen we dit als eerste stap zien om bij wijze van proef ervaring op te doen met het fenomeen vuurwerkvrije zones. Naar aanleiding van de evaluatie en uitkomsten van de lopende onderzoeken (Stadspeiling 2018 en jongeren onderzoek) in de stad, zal er in 2019 nader met de raad worden gesproken over de lijn t.a.v. vuurwerkvrije zones. Dan zal ook bekeken worden of er in de toekomst gebieden aangewezen gaan worden en zo ja, op welke wijze.

5. BOA’s hebben op 6 december in Amsterdam actie gevoerd omdat zij extra uitrusting nodig hebben om veilig werkzaamheden te kunnen verrichten tijdens de Nieuwjaarsnacht. Gaat u in Gouda de BOA’s met de benodigde uitrusting voorzien?

De boa’s in Gouda worden niet extra uitgerust naast hun reguliere uitrusting en trainingen, het is in de afgelopen jaren niet gebleken dat het in Gouda tijdens de jaarwisseling nodig zou zijn om boa’s van extra uitrusting te voorzien.