Tech­nische vraag over hand­having vuur­werk­vrije zone


Indiendatum: nov. 2018

In een artikel van 15 november 2018 in Binnenlands Bestuur vraagt de politie aandacht voor het feit dat een vuurwerkvrije zone waarschijnlijk bij voorbaat al faalt als er ook niet een handhavingsplan is gemaakt voor die zone. Uit de memo van het college van 20 september jl. en de bijbehorende bespreking op 10 oktober in de Raad wordt dit niet helemaal helder. De Partij voor de Dieren Gouda ging er tot op heden van uit dat deze plannen sowieso moeten worden gemaakt, maar volgens het artikel gebeurt dat blijkbaar niet in alle gemeenten.

Vraag: 1. Worden of zijn er voor de vuurwerkvrije zones in Gouda voor de jaarwisseling 2018/2019 handhavingsplannen opgesteld? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 29 nov. 2018

Voor de periode rond oud en nieuw is er, zoals elk jaar in Gouda, een operationeel draaiboek voor de jaarwisseling. Ook het werken met een vuurwerkvrije zone zal hier onderdeel van uitmaken, indien uit de peiling blijkt dat er voldoende draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone. Zoals besproken is tijdens de raadssessie op 4 juni 2018 en de raadsbijeenkomst van 10 oktober 2018, is de ervaring elders in het land dat dergelijke vuurwerkvrije zones een effect hebben, zonder extra inzet van (schaarse) handhavingscapaciteit. De basis voor dit effect is dat bewoners eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken als dat nodig is.

Met de politie en Stadstoezicht is wel afgesproken dat de vuurwerkvrije zone een aandachtsgebied is voor de handhaving. Politie en Stadstoezicht zullen hier daarom in de laatste dagen van het jaar vaker langsgaan dan op andere plekken in de stad. Met name in de dagen voorafgaand aan oud en nieuw kan er handhavend worden opgetreden of kunnen jongeren worden doorverwezen naar Halt. Met Oud en Nieuw tussen 18.00 en 02.00 uur (de tijd dat er in Nederland vuurwerk mag worden afgestoken) kan er niet handhavend worden opgetreden, omdat het hier gaat om een vrijwillige vuurwerkvrije zone en niet een vuurwerkverbod dat is vastgelegd in de APV.