Tech­nische vraag taxi­branche


Indiendatum: okt. 2018

Naar aanleiding van de nota over de evaluatie van de taxiregels, hebben wij één aanvullende vraag:

Door de portefeuillehouder was tevens toegezegd om in het gesprek met de taxibranche het stationair draaien van de auto’s op te brengen, gezien het negatieve effect op de luchtkwaliteit die dit heeft.

Kan het College terugkoppelen wat de bevindingen in deze waren?

Hartelijke groet,
Corina Kerkmans

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 24 okt. 2018

Door de portefeuillehouder was tevens toegezegd om in het gesprek met de taxibranche het stationair draaien van de auto’s op te brengen, gezien het negatieve effect op de luchtkwaliteit die dit heeft.

Kan het College terugkoppelen wat de bevindingen in deze waren?

Antwoord: In het reguliere overleg met (een vertegenwoordiging van) de taxibranche is besproken om de motor van de taxi’s niet onnodig stationair te laten draaien. Dit is ook het streven van de branche. Echter de weersomstandigheden laten dit niet altijd toe. Bij koud of warm weer is het noodzakelijk om de motor van de taxi stationair te laten draaien. Dit om de airconditioning respectievelijk de verwarming te laten functioneren. Het moet voor een taxichauffeur wel mogelijk blijven om zijn/haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren.