Tech­nische vragen nav Test met duurzame verharding wandelpad


Indiendatum: sep. 2018

Dit bericht geeft de Partij voor de Dieren Gouda aanleiding tot de volgende technische vragen:

1. Krijgt de Raad nog meer informatie omtrent deze test? De Partij voor de Dieren zou graag meer informatie ontvangen zoals bijvoorbeeld over het gebruikte materiaal, de periode van de test en de toepasbaarheid op andersoortige wegen dan voor een wandelpad.

2. Gaan er voor deze test bomen worden verplaatst, gekapt of verdwijnt er andersoortig groen? Zo ja, om hoeveel bomen en groen gaat dit?

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 16 okt. 2018

1. Krijgt de Raad nog meer informatie omtrent deze test? De Partij voor de Dieren zou graag meer informatie ontvangen zoals bijvoorbeeld over het gebruikte materiaal, de periode van de test en de toepasbaarheid op andersoortige wegen dan voor een wandelpad.

In de bijlage de productinformatie van de halfverharding. Dit is een product dat geschikt is voor o.a. fiets- en wandelpaden. We kozen als test om in plaats van asfalt een halfverharding te gebruiken voor dit pad.

De praktijk moet uitwijzen of dit pad stevig blijft, makkelijk te herstellen is en wortelopdruk voorkomt, zoals de fabrikant beloofd.

Conclusies kunnen we trekken als het pad een tijd gebruikt is, de winter heeft doorstaan en wanneer de eerste onderhoudsrondes geweest zijn waarvoor er met machines (maaien, sloten, snoeien enz.) over het pad gereden wordt. We gaan hierbij uit van minimaal 1 jaar.

2. Gaan er voor deze test bomen worden verplaatst, gekapt of verdwijnt er andersoortig groen? Zo ja, om hoeveel bomen en groen gaat dit?

Nee. De verharding is aangebracht ter vervanging van een reeds bestaande asfaltverharding op het wandelpad.