Instal­latie burger­raadsleden


Beatrijs Lubbers en Eric Veld­wiesch officieel benoemd

12 mei 2022

Op woensdagavond 11 mei 2022 heeft de benoeming en beëdiging plaatsgevonden van Beatrijs Lubbers en Eric Veldwiesch als burgerraadsleden van de Partij voor de Dieren in de gemeente Gouda.

Beatrijs heeft ruime ervaring in de gemeentelijke politiek en is ook in de vorige raadsperiode Burgerraadslid voor de PvdD geweest.

Voor Eric is dit de eerste periode waar hij zich met veel enthousiasme heeft verbonden aan deze opdracht.

De combinatie van wijsheid en ervaring samen met jeugdig élan geeft ons veel vertrouwen in dit duo. In samenwerking met de gemeenteraadsleden Corine Kerkmans en Wouter Kraidy zullen zij zich inzetten voor onze idealen, daarbij gesteund door een grote groep betrokken vrijwilligers.

Let’s go for it!!!!