Raads­leden geïn­stal­leerd


Corina Kerkmans en Wouter Kraidy nu officieel benoemd

1 april 2022

Afgelopen woensdagavond zijn Corina en Wouter in een feestelijke raadsbijeenkomst door de Goudse Burgemeester benoemd tot Raadslid.

Nu kan de Partij voor de Dieren zich letterlijk met dubbele kracht gaan inzetten voor de broodnodige veranderingen! Bijvoorbeeld om belangen voor de stemlozen te behartigen en om Gouda duurzamer te maken.