Amen­de­menten en vragen over wonen in Gouda


Huis­vesting, daklo­zen­opvang en bewoners-inspraak

30 juni 2019

De afgelopen tijd heeft de Partij voor de Dieren in Gouda diverse amendementen, moties en vragen ingebracht en mede-ondertekend betreffende het wonen en leven in Gouda.

Bij het onderwerp huisvestingsverordening dienden wij een amendement in, in een poging om te voorkomen dat de groep 'kleine verhuurders' die niet hoeven mee te doen aan woonruimteverdeling zou worden uitgebreid naar verhuurders met 10 woningen. Wij vinden namelijk dat, met de huidige schaarste het aanbod van goedkopere woningen niet mag dalen in Gouda en dat ook kleinere huisjesmelkers moeten blijven bijdragen aan woningoplossingen in Gouda. Helaas is dit amendement niet aangenomen.

Ook dienden we een amendement in voor meer inspraak van de bewoners van Westergouwe bij de inrichting van de voormalige boerderijkavel. Wij vinden namelijk dat dat de gemeente zich dient in te spannen om het vertrouwen van de bewoners, dat door de procedure tot nu toe (ook volgens de rechtbank) ernstig is geschonden, moet herstellen door hen in een vroeg stadium te betrekken bij plannen.

Verder steunden wij een amendement van de PvdA om eigen ingezetenen bij woningverdeling meer voorrang te geven. Dit om Goudse inwoners niet te benadelen doordat in omliggende gemeenten een dergelijke bepaling al bestaat.

En we medeondertekenden een motie van de SP om op korte termijn leegstaande kantoorpanden in de Goudse Poort geschikt te maken daklozenopvang en woonruimte.

Veder stelden we opnieuw vragen aan het College over het onderhoud en de toekomst van het Van Bergen IJzendoorpark