Motie bewoning en evt. extra daklo­zen­opvang Goudse poort


19 juni 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 juni 2019,

Overwegende dat:

  • De gemeente Gouda de verantwoordelijkheid heeft voor voldoende woonruimte te zorgen;
  • Het college al had toegezegd ten minste twee leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen tot woonruimte;
  • De daklozenopvang in Gouda niet voldoet;
  • Er steeds meer opties en pilots zijn om op creatieve wijze kantoren om te bouwen tot woonruimte, zoals klikwoningen, de Nieuwegeinse methode en andere alternatieven;
  • De motie wonen van 11 juli 2018 nog niet uitgevoerd is.

Constaterende dat:

  • Er op de Goudse Poort nog steeds veel leegstand is;
  • Er op de Goudse Poort steeds meer voorzieningen en ruimte voor ontwikkeling daarvan zijn gekomen
  • Er ondanks toezeggingen van het college in juli 2018 nog geen begin is gemaakt met het transformeren van leegstaande kantoren in woningen;
  • Er onverminderd vraag is naar goedkope woonruimte en groeiende vraag naar daklozenopvang.

Draagt het college op:

  • Om uiterlijk in oktober 2019 concrete plannen voor te leggen voor het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot woonruimte en evt. daklozenopvang, zodat daarover besloten kan worden bij de begrotingsbehandeling 2020 in november 2019

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:


Lenny Roelofs - SP (initiatiefnemer)
Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Jan de Koning - GBG


Status

Verworpen

Voor

Tegen