Motie uitbreiding van openbare en rolstoel­toe­gan­ke­lijke toiletten


19 juni 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 juni 2019.

Constaterende dat:

 • Uit een onderzoek van de Maag-, Lever-, Darmstichting blijkt dat ruim veel mensen niet langer dan 5 minuten hun behoefte kunnen ophouden en dan telt men ouderen en kinderen nog niet eens mee;
 • De nood voor rolstoelgebruikers nog hoger is;
 • Er slechts een paar rolstoeltoegankelijke openbare toiletten in Gouda te vinden zijn;
 • Het hard nodig is om in een groot winkelgebied op iedere 500 meter een openbaar toegankelijk toilet te hebben;
 • Veel mensen wegblijven uit een winkelgebied als er geen openbare toiletten beschikbaar zijn.

Overwegende dat:

 • Het College van B&W al op 3 december 2018 een ongevraagd advies openbare toiletruimte heeft ontvangen van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB);
 • Dit belangrijke punt nog niet is opgepakt door de raad;
 • Het meest logisch is dat er voldoende openbare en rolstoeltoegankelijke toiletten zijn;
 • Er meerdere manieren zijn om dat mogelijk te maken, welke zijn aangegeven in de brief van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB).

Vraagt het college:

 • Te onderzoeken welke toiletten bij winkels/restaurants etc. in Gouda aanwezig zijn, die aangeduid kunnen worden als openbaar toilet;
 • De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) hierbij te betrekken;
 • De openbare toiletten die aanwezig zijn, voorzien van stickers, bewegwijzering en vermeldingen in apps.
 • Te onderzoeken of uitbreiding van (semi) openbare- en rolstoeltoegankelijke toiletten noodzakelijk is;
 • Dit terug te koppelen naar de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Theresia Uittenbroek - Gouda's 50+ partij (initatiefnemer)
Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Lenny Roelofs - SP
Theo Krins - CU
Niels Honkoop - CDA
Evert Bobeldijk - D66


Status

Aangenomen

Voor

Tegen