Vragen over het verdwijnen van zwanen­pullen in en rond Gouda


28 juni 2019

Al sinds enige tijd verdwijnen er in Nederland pullen van zwanen en in Nederland. Stropers waren vooral actief in Den Haag en Almere. Nu lijkt ook het Groene Hart aan de beurt, vooral in en rond Gouda.
Het gaat hier om illegale praktijken waardoor zeer ernstig lijden wordt veroorzaakt en die het leven kosten aan vele zwanen.

De Partij voor de Dieren Gouda vindt dit een zeer ernstige zaak en heeft vragen gesteld aan het College van B&W.
We willen onder meer van de gemeente weten welke stappen zij gaat zetten om de zwanen met jongen in Gouda te beschermen en of de gemeente een gezamenlijke aanpak zoekt met andere gemeentes in de regio, waar al eerder zwanenjongen verdwenen.


We hebben om spoed gevraagd met de beantwoording, gezien de ernst van de situatie.