Tech­nische vragen - verdwijnen jonge zwanen rondom Gouda


Beste collega’s van de Griffie,

Naar aanleiding van het verdwijnen van pullen van zwanen in Nederland, lijkt nu ook Gouda aan de beurt. Het gaat hier om illegale praktijken waardoor bovendien zeer ernstig lijden wordt veroorzaakt en die het leven kosten aan vele zwanen.

Onze vragen aan het College zijn derhalve:

1. Is de portefeuillehouder bekend met deze problematiek?
2. Weet de gemeente waar zich in Gouda zich broedende zwanenkoppels en jongen met zwanen ophouden?
3. Is deze ernstige situatie al besproken met politie en handhaving?
4. Welke stappen gaat de gemeente ondernemen om de zwanen die nog jongen hebben in de gemeente te beschermen?
5. Zoekt de gemeente samenwerking in de regio voor een gezamenlijke aanpak? In de regio rondom Gouda verdwenen dit jaar namelijk al eerder zwanen, bijvoorbeeld vlakbij Gouda: langs de weg van Gouda naar Stolwijk zijn in ieder geval drie paren zwanen permanent aanwezig. Alle deze paren hebben gebroed, maar er zijn vrijwel geen jongen. Alleen in de Beiersche bocht was tot voor kort 1 paar met twee pullen.

Zie ook:
https://www.ad.nl/gouda/babyzwanen-in-het-groene-hart-uit-nest-gestolen-voor-illegale-handel~a025348b/

Graag vragen wij enige spoed met de beantwoording van deze vragen, gezien de ernst van de situatie.

Hartelijke groet,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda