Tech­nische vragen - verdwijnen jonge zwanen rondom Gouda


Indiendatum: jun. 2019

Beste collega’s van de Griffie,

Naar aanleiding van het verdwijnen van pullen van zwanen in Nederland, lijkt nu ook Gouda aan de beurt. Het gaat hier om illegale praktijken waardoor bovendien zeer ernstig lijden wordt veroorzaakt en die het leven kosten aan vele zwanen.

Onze vragen aan het College zijn derhalve:

1. Is de portefeuillehouder bekend met deze problematiek?
2. Weet de gemeente waar zich in Gouda zich broedende zwanenkoppels en jongen met zwanen ophouden?
3. Is deze ernstige situatie al besproken met politie en handhaving?
4. Welke stappen gaat de gemeente ondernemen om de zwanen die nog jongen hebben in de gemeente te beschermen?
5. Zoekt de gemeente samenwerking in de regio voor een gezamenlijke aanpak? In de regio rondom Gouda verdwenen dit jaar namelijk al eerder zwanen, bijvoorbeeld vlakbij Gouda: langs de weg van Gouda naar Stolwijk zijn in ieder geval drie paren zwanen permanent aanwezig. Alle deze paren hebben gebroed, maar er zijn vrijwel geen jongen. Alleen in de Beiersche bocht was tot voor kort 1 paar met twee pullen.

Zie ook:
https://www.ad.nl/gouda/babyzwanen-in-het-groene-hart-uit-nest-gestolen-voor-illegale-handel~a025348b/

Graag vragen wij enige spoed met de beantwoording van deze vragen, gezien de ernst van de situatie.

Hartelijke groet,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

Beste collega’s van de Griffie,

Naar aanleiding van het verdwijnen van pullen van zwanen in Nederland, lijkt nu ook Gouda aan de beurt. Het gaat hier om illegale praktijken waardoor bovendien zeer ernstig lijden wordt veroorzaakt en die het leven kosten aan vele zwanen.

Onze vragen aan het College zijn derhalve:

1. Is de portefeuillehouder bekend met deze problematiek?
Antwoord: Nee, deze problematiek is niet eerder in Gouda gemeld

2. Weet de gemeente waar zich in Gouda zich broedende zwanenkoppels en jongen met zwanen ophouden?
Antwoord: Gouda inventariseert niet zelf waar zwanenkoppels broeden. Als er een melding binnen komt (zoals meerdere jaren achtereen langs de Van Reenensingel), dan worden zo nodig wel maatregelen genomen om de mensen te waarschuwen voor de zwanen of de zwanen te beschermen met een bouwhek.


3. Is deze ernstige situatie al besproken met politie en handhaving?
Antwoord: Volgens de directeur van de Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening (STCVD) zijn er bij hun drie gevallen geregistreerd in het werkgebied van STCVD. 1 in Gouda, 1 in Waddinxveen en 1 in Krimpenerwaard.
In Gouda ging het om een locatie aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde grenzend aan het industriegebied. Desgevraagd laten de politie en stadstoezicht weten niet bekend te zijn met gevallen van diefstal van jonge zwanen.


4. Welke stappen gaat de gemeente ondernemen om de zwanen die nog jongen hebben in de gemeente te beschermen?
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 2. Verder verwijzen wij naar de opmerking van de directeur van de Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening dat mensen, die zien dat zwanenpullen worden weg genomen, de politie moeten bellen op 112 of de dierenpolitie op 114.


5. Zoekt de gemeente samenwerking in de regio voor een gezamenlijke aanpak?
In de regio rondom Gouda verdwenen dit jaar namelijk al eerder zwanen, bijvoorbeeld vlakbij Gouda: langs de weg van Gouda naar Stolwijk zijn in ieder geval drie paren zwanen permanent aanwezig. Alle deze paren hebben gebroed, maar er zijn vrijwel geen jongen. Alleen in de Beiersche bocht was tot voor kort 1 paar met twee pullen.
Antwoord: Wanneer er sprake is van een terugkerend probleem, gaat Gouda op zoek naar samenwerking op dit punt in de regio. Mocht een andere gemeente een gezamenlijke aanpak zoeken, dan zullen we overwegen of Gouda daarbij aansluit.


Zie ook:
https://www.ad.nl/gouda/babyzwanen-in-het-groene-hart-uit-nest-gestolen-voor-illegale-handel~a025348b/

Graag vragen wij enige spoed met de beantwoording van deze vragen, gezien de ernst van de situatie.

Hartelijke groet,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda