Vragen over bagger­werk­zaam­heden en mogelijke vissterfte


2 juli 2019

In 2016 leidde het uitbaggeren van sloten in Gouda tot verontrustend grote vissterfte. De temperatuur en de snelheid van het baggeren speelden daarbij waarschijnlijk een rol. De Partij voor de Dieren heeft destijds direct contact opgenomen met de gemeente en melding gemaakt bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en uiteraard Raadsvragen gesteld.

Sindsdien houden we bij de gemeente de vinger aan de pols en ook dit jaar hebben we de gemeente gevraagd naar de planning van de opschoon-werkzaamheden en de huidige stand van vissterfte.

We wilden onder meer weten of de gemeente zorgt voor afspraken om het schonen bv uit te stellen, mochten de weersomstandigheden en/of de watertemperatuur daartoe aanleiding gaan geven?