Tech­nische vragen over baggeren en schonen opper­vlak­te­water in Gouda 2019


Wat betreft het baggeren en schonen van oppervlaktewater en sloten in de gemeente Gouda in 2019 hebben wij de volgende vragen:

  1. Op welke data en in welke periode worden oppervlaktewater en sloten in Gouda geschoond in 2019. Wat is de planning en waar zal worden gewerkt?
  2. Wie voeren de werken uit voor de gemeente, wie controleert de werken en hoe vindt deze controle plaats (bv. vanaf het bureau, ter plekke)?
  3. Zorgt het college er nu al voor afspraken om het schonen bv uit te stellen, mochten de weersomstandigheden en/of de watertemperatuur daartoe aanleiding gaan geven?
  4. Hoe ernstig is de vissensterfte in 2018 in Gouda geweest?
  5. Was deze erger dan normaal als gevolg van de droogte in 2018? Waar vond eventuele vissterfte plaats?
  6. Hoe hing eventuele vissensterfte samen met het beleid van het Hoogheemraadschap om extra water in te laten bij het boezemgemaal van Gouda?
  7. Naast het schonen van de wateren is botulisme een andere ernstige bedreiging voor dieren en deze ziekte heeft ‘profijt’ van zomerwarmte. Worden er maatregelen door het college genomen om botulisme zoveel mogelijk te voorkomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  8. Heeft de gemeente contact met het Hoogheemraadschap over hun planning en uitvoering het schonen of baggeren van sloten en de eventuele nadelige gevolgen voor flora en fauna? Zo nee, waarom niet?