PvdD: Vissterfte door baggeren moet stoppen


20 september 2016

Af en toe uitbaggeren van sloten is noodzakelijk voor doorstroming van het water. Het komt de waterkwaliteit en de flora en fauna ten goede. Onlangs heeft het baggeren in o.a. Gouda echter tot grote vissterfte geleid. De Partij voor de Dieren Gouda heeft dit zowel binnen de gemeente als het waterschap aangekaart. Fractievoorzitter Corina Kerkmans: ‘We veronderstellen dat de hoge temperatuur in combinatie met de werkwijze en wellicht het ingezette materiaal tot deze sterfte onder de vissen heeft geleid. Hoe dan ook; dit kan en mag niet nogmaals gebeuren!’

Fractielid Esther Groenewegen van de Partij voor de Dieren bemerkte de dag nadat de sloot waaraan zij woont was gebaggerd, dat vele vissen naar adem hapten. Zij besloot tot nadere inspectie van de sloten in de Componistenbuurt en nam contact op met de Dierenambulance Gouda. Uit zowel de inspectie als het contact bleek dat forse aantallen vissen waren overleden. Ook reacties op een latere oproep via de buurtapp bevestigden dat beeld. Esther Groenewegen: ‘Ter illustratie; in één ochtend had de DAGO al 40 dode vissen opgehaald en ook nog eens 3 zakken vol dode vis aangeleverd gekregen.’

De Partij voor de Dieren Gouda heeft direct contact opgenomen met de gemeente en melding gemaakt bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook is via social media opgeroepen de baggerwerkzaamheden te staken. Corina Kerkmans: ‘We horen van verschillende mensen dat het baggeren in een dusdanig tempo heeft plaatsgevonden, dat de vissen en amfibieën geen kans hadden te ontsnappen. Daarnaast was het simpelweg te warm. De vraag is mede dan ook of “tijd is geld” een rol heeft gespeeld bij deze vissterfte.’

Een bewoner van de Rondohof wist de Partij voor de Dieren te vertellen dat eerdere keren het baggeren niet tot dusdanige vissterfte heeft geleid. De heer Snuverink: ‘De vissen konden geen kant op. Ze zijn in het nauw gedreven en verdrukt. De dag erna dreven de dode karpers in het water waarop de Dierenambulance Gouda is gebeld. Deze hebben minstens 3 volwassen exemplaren uit het water gehaald terwijl er al talloze overleden vissen in de ton zaten. We hebben nu nog maar 1 karper in de vijver, terwijl het er wel 7 of 8 waren.’

Karpers, snoeken, baarzen, voorns… de vriezer bij de Dierenambulance Gouda ligt 3 rijen dik vol dode vis. De DAGO heeft sinds het baggeren in Gouda en omstreken af en aan gereden om dode vissen uit de sloten te halen. De wat kleinere overleden exemplaren waren waarschijnlijk al door de meeuwen verwijderd. Corina Kerkmans: ‘Als de werkzaamheden al tot een dergelijke slachting onder de vissen heeft geleid, vrees ik voor de rest van de flora en fauna. Ook de amfibieën, de waterplanten en bijvoorbeeld de zoetwatermossel zullen hier schade van hebben ondervonden. Dit kan en mag niet nogmaals gebeuren!’

De Partij voor de Dieren Gouda heeft ook Raadsvragen gesteld over deze kwestie.

Dode vissen worden uit het water gehaald