Tech­nische vragen baggeren en vissterfte


De afgelopen weken is er weer gebaggerd in Gouda Goverwelle. Hierbij was de vissterfte hoog. o.a. bij de Rondohof lagen veel dode karpers en snoeken van behoorlijk formaat in het water. Ook bij het zogeheten 'Pislaantje'(gedeelte van de Voorwillensweg vanaf de Gandhiweg richting Haastrecht) lagen dode vissen in het water.
We hebben meldingen gekregen uit de Gershwinstraat, Strausserf, Diepenbrockhof, Paganinistraat, Boschpolderstraat en de Achterwillenseweg.
De Dierenambulance Gouda heeft de afgelopen tijd veel dode vissen op moeten halen in Goverwelle. Op 8 september jl. heeft de Dago bijvoorbeeld 40 dode vissen uit het water moeten halen (baarzen, snoeken, karpers, voorns); daarnaast kreeg de Dago nog 3 vuilniszakken vol dode vis binnen via Cyclus.

 1. Wie heeft de opdracht tot baggeren gegeven, was dit de gemeente of het Hoogheemraadschap Rijnland?
 2. Welke baggerwerkzaamheden zijn er de afgelopen periode uitgevoerd? En in welke wateren vond dat plaats?
 3. In geval de gemeente de opdracht heeft gegeven; is het baggeren uitbesteed aan een derde partij? Zo ja, welke partij?
 4. Is daarbij de prijsstelling een reden geweest voor gunning aan deze partij?
 5. Werd het baggeren voorheen door Cyclus uitgevoerd? Zo ja, was de vissterfte toen lager?
 6. In hoeverre is er rekening gehouden met de flora en fauna tijdens het baggeren?
 7. Wordt het baggeren uitgevoerd volgens de principes van het ecologisch baggeren? Zo nee, is dit niet verplicht?
 8. Is er van tevoren ecologisch onderzoek gedaan in de wateren waar gebaggerd ging worden? Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek?
 9. Met welke middelen is er gebaggerd? Met de schuifboot of baggerpomp (of andere middelen)?
 10. Is er rekening gehouden met het warme weer de afgelopen periode? Door het warme weer is het zuurstofgehalte van het water al laag en zal de vissterfte hoger zijn?
 11. Wordt er gekeken in de opgedregde bagger of er nog dieren inzitten?
 12. Afgelopen week is er botulisme geconstateerd in Gouda. Op welke plekken was dit? Houden deze gevallen verband met het baggeren?

Antwoorddatum: 21 sep. 2016

De antwoorden van het College vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer