Alle parken in Gouda vuur­werkvrij! Motie aange­nomen


PvdD komt ook met 'Omdenk - motie' - gedoog­zones

27 mei 2019

Al vanaf sinds haar aantreden in de Goudse politiek in 2014 ijvert de Partij voor de Dieren al voor vuurwerkvrije zones door het stellen van Raadsvragen en het indienen van moties.

In 2016 startten we zelfs een meldpunt 'vuurwerkvrije zone' en boden de resultaten daarvan aan de burgemeester aan en in 2017 werd een motie van ons aangenomen om een gesprek te organiseren met de gemeenteraad en belanghebbenden over het beperken van de schade en overlast door vuurwerk.

Vorige week werd een nieuwe motie aangenomen waarbij een belangrijke stap vooruit wordt gezet in Gouda. Alle groengebieden worden vuurwerkvrij!

Onze gelijktijdig ingediende motie over omdenken: ga met afstekers in gesprek over veilige ‘gedoogzones’ (en de rest van Gouda vuurwerkvrij) haalde het niet. Onze fractie was als enige voor.
Dat heb je als je vooruit loopt op de troepen ;-).

Wie weet over een paar jaar.......


Overzicht van nieuwsberichten, moties en vragen over vuurwerk.