Boeiende data­wan­deling door Gouda


29 mei 2019

Privacy gaat ons allen aan, misschien wel vooral in de publieke ruimte. Om daar meer bewustzijn voor te creëren organiseerde de Goudse afdeling van de Partij voor de Dieren een zogeheten ‘datawandeling’.
Steden en gemeenten ambiëren om ‘slimmer’ te worden. Hiervoor worden allerlei data verzameld, samengevoegd en geanalyseerd. Ook (semi-)private organisaties verzamelen veel data over ons gedrag. Soms geven we de data vrijwillig, soms worden we uitgenodigd om tegen beloning data te leveren en soms kunnen we een dienst domweg niet gebruiken zonder (gedrags)data te leveren.

Op zondag 19 mei trokken we met een groep van 10 geïnteresseerden een uur lang wandelend door de stad. Op meerdere plaatsen werd stil gestaan om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende vragen zoals: Welke data zien we om ons heen? Is het goed dat die data wordt opgevangen, gedeeld of geregistreerd? En zouden we moeten weten wie de beheerder is van die data?

Op een korte afstand (van het station tot de bibliotheek) werden verschillende punten gevonden waar data verzameld, verwerkt én gedeeld worden. Zoals de NS, verzekeringsmaatschappijen, een kerk, camera’s op straat, wifi-trackers, DIFTAR-afvalstations en klantenkaarten van winkels.
Er werd besproken welke data gedeeld worden, en of dat nou echt een probleem is. We spraken uitgebreid over de risico’s van profilering door bijvoorbeeld SYRI, en de gedragsbeïnvloeding die de ANWB met Veilig Rijden wil bewerkstelligen.

Bij de bibliotheek werd afgesloten met een tafelgesprek over de gevaren van dataverzameling en de veronderstelling dat wie niets te verbergen heeft niets hoeft te vrezen.

Al met al een zeer geslaagde middag met veel verschillende meningen en invalshoeken, waarbij er voor nagenoeg iedereen verrassende nieuwe inzichten naar voren kwamen.
Zeker geschikt voor herhaling.


Meer informatie over dit onderwerp:


Fotoverslag: