Motie Vuurwerk - groen­ge­bieden vuur­werkvrij


22 mei 2019


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019

Overwegende dat

  • Consumentenvuurwerk ernstige vervuiling van zware metalen toebrengt aan natuur en milieu.
    Consumentenvuurwerk voor wilde vogels aantoonbaar ernstige gevolgen heeft, zo toont radaronderzoek aan. Zie bijvoorbeeld dit bericht van Vogelbescherming NL.
  • Dit effect op vogels ook voor onze omgeving en met name de Reeuwijkse Plassen is aangetoond, zo heeft een Goudse bioloog via een lezing aan de Goudse Raad in 24 mei 2017 laten zien.
  • Er door leden van onze fractie na een wandeling op 1 januari 2019 door het Goudse Hout en in januari 2019 door het Houtmanplantsoen en het Groenhovenpark in met name het Goudse Hout enorm veel vuurwerk is aangetroffen. En wij van wandelaars in de andere groengebieden in Gouda het hele jaar door meldingen krijgen over gevonden vuurwerk.
  • Het vuurwerkvrij verklaren van groengebieden door de gemeente mogelijk is.

Draagt het College op:

  • Om vanaf de jaarwisseling 2019/2020 alle parken en natuurgebieden in Gouda vuurwerkvrij te verklaren en daartoe de benodigde acties uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda


Status

Aangenomen

Voor

Tegen