Motie Evene­menten -duur­zaamheid


Gemeente moet concrete doelen maken voor verduur­zaming evene­menten

22 mei 2019


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019

Overwegende dat:

 • De gemeente een handboek op gaat stellen voor evenementen.
 • Onderdeel van de richtlijnen inspiratie, adviezen en informatie van de ODMH vormen.
 • Deze richtlijnen concreet gaan over de volgende categorieën:
  • Afval
  • Plastic Bekers
  • Papier en kleding
  • Catering
  • Energie en vervoer
  • Gedrag en Communicatie
 • De gemeente echter niet concreet maakt welke doelen zinvol zijn voor organisatoren om naar te streven.
 • Dit enorm zou helpen voor de organisatoren om zinvolle keuzen te maken.
 • Met name de sterevenementen gezien de mogelijk negatieve impact die zij hebben op onze stad, op deze wijze heel concreet kunnen maken hoe hun evenement die impact ook weer mitigeert.
 • Dit past in het beleid van een duurzaam Gouda en bijdraagt aan het positieve imago van Gouda als evenementenstad.

Draagt het College op

 • Om voor de genoemde categorieën in het document van de ODMH ook concrete milieudoelen op te nemen betreffende een verbod op plastic wegwerpproducten, beperking van het energieverbruik en transportbewegingen en het zoveel mogelijk sluiten van de grondstoffenkringloop bij evenementen.
 • De Raad hierover te informeren samen met het document dat de richtlijnen bevat.

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren Gouda

Frank de Pont - D66

Lenny Roelofs - SP

Rolf van der Mije - Groen Links

Status

Aangenomen

Voor

Tegen