Motie Vuurwerk - gedoog­zones (omdenken)


22 mei 2019


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019

Overwegende dat

 • Consumentenvuurwerk ernstige schade toebrengt aan natuur en milieu.
 • Er jaarlijks vele honderden mensen gewond raken door consumentenvuurwerk en mensen in Gouda elk jaar gewond raken of dit risico lopen.
 • Vuurwerk voor veel huisdieren onverdraaglijk is, waardoor eigenaren ook nog eens op kosten worden gejaagd om hun dier de oudejaarsperiode door te helpen.
 • De discussie over vuurwerk tot op heden negatief wordt gevoerd: het gaat over verbieden. Dat roept weerstand op.
 • Tegelijkertijd de mensen die géén vuurwerk willen nu actief moeten worden om hun straat of gebied vuurwerkvrij te verklaren en zij daardoor ook nog eens als ‘ negatief’ te boek komen te staan.
 • Mensen die wel willen afsteken juist actief zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat zij op een verantwoorde wijze en zonder al te veel risico’s voor omstanders het vuurwerk afsteken. Zo dragen zij op een positieve wijze bij aan de Oudejaarsnacht.
 • Het aanwijzen van gedoogzones kan helpen mensen om uiteindelijk te wennen aan een verbod voor consumentenvuurwerk en het bekijken van vuurwerk op aangewezen plaatsen. Want het vuurwerk in de gedoogzones zal via de lucht te zien zijn voor heel de stad.
 • In Rotterdam reeds voor gedoogzones is gekozen en de gemeente deze actief aanwijst.

Draagt het College op:

 • Dit jaar, bij voorkeur in overleg met mensen die wél vuurwerk willen afsteken, maximaal 15 gedoogzones voor vuurwerk aan te wijzen.
 • Deze zones mogen niet groter zijn dan de voorgestelde ‘vuurwerkvrije zones’.
 • Deze zones mogen niet in parken, natuurgebieden, bij organisaties waar dieren worden gehouden, bij kooien waar dieren worden gehouden zoals de volière of het hertenkamp, op plekken waar rieten daken zijn, bij hulpdiensten in de buurt, bij het ziekenhuis in de buurt of bij verpleeghuizen.
 • Deze zones bij voorkeur op pleinen aanwijzen, zodat ook voor huisdieren de overlast minder zal zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda


Status

Verworpen

Voor

Tegen